Từ 6 giờ 00 ngày 23-11-2021: Giảm cấp độ dịch từ cấp độ 3 thành cấp độ 2 đối với phường An Hải Bắc
Đăng ngày 22-11-2021 16:39

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 7848/UBND-SYT ngày 22-11-2021 về việc giảm cấp độ dịch đối với phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 5733/TTr-SYT ngày 22-11-2021 và của UBND quận Sơn Trà tại Tờ trình số 379/TTr-UBND ngày 19-11-2021.

Cụ thể, bắt đầu từ 6 giờ 00 ngày 23-11-2021, giảm cấp độ dịch từ cấp độ 3 thành cấp độ 2 đối với phường An Hải Bắc, giới hạn từ phía Bắc đường dẫn cầu Sông Hàn và mép phía Tây đường Ngô Quyền đến giáp ranh phường Nại Hiên Đông. UBND thành phố giao UBND quận Sơn Trà chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an thành phố và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục triển khai tốt các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn quận Sơn Trà và thành phố Đà Nẵng.

Sở Y tế, Công an thành phố và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan có trách nhiệm tiếp tục phối hợp với UBND quận Sơn Trà trong công tác kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19; tiếp tục căn cứ tình hình dịch COVID-19 và các tiêu chí đánh giá cấp độ dịch, đề xuất nâng/giảm cấp độ dịch của các địa phương trên địa bàn thành phố.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT