Thành ủy Đà Nẵng phổ biến, quán triệt các văn bản mới Ban Thường vụ Thành ủy về công tác tiếp dân, xử lý đơn thư
Đăng ngày 02-12-2021 16:45

Sáng 2-12, Thành uỷ Đà Nẵng tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt các văn bản mới của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác tiếp dân, xử lý đơn thư.  Dự Hội nghị có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh.


Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã phổ biến, quán triệt các văn bản quan trọng của Ban Thường vụ Thành ủy: Quy định số 2780-QĐ/TU ngày 23-11-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý đơn thư, thư gửi đến Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy; Quyết định số 1495-QĐ/TU ngày 12-8-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nhà nước của Thành ủy Đà Nẵng…

Theo đó, việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân; xử lý, giải quyết đơn, thư theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến nguyện vọng của công dân; đảm bảo dân chủ, công tâm, khách quan, kịp thời, đúng phạm vi thẩm quyền; trình tự thủ tục đơn giản, tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân; bảo mật thông tin, bảo đảm an toàn cho người phản ánh kiến nghị khiếu nại tố cáo theo quy định

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, việc tiếp công dân thể hiện trách nhiệm của người đứng đầu trong lắng nghe tâm tư nguyện vọng nhân dân, trên cơ sở đó giải quyết tình trạng khiếu kiện vượt cấp kéo dài.


Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại Hội nghị

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các cấp ủy, đơn vị tiếp tục quán triệt thông báo của Thường trực Thành ủy về yêu cầu trong công tác tiếp công dân. Đồng thời, tổ chức rà soát lại đội ngũ công chức, viên chức làm công tác này từ thành phố đến cơ sở để bảo đảm về mặt đạo đức, năng lực, kỹ năng; quan tâm, bồi dưỡng, đào tạo để cán bộ; rà soát, chỉnh trang lại các phòng tiếp công dân, trang thiết bị phục vụ quá trình tiếp công dân.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã lưu ý, quán triệt ý thức cho cán bộ, công chức trong việc bảo vệ bí mật Nhà nước.

THANH THẢO

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác