Công tác chỉ đạo điều hành của UBND thành phố và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 năm 2022
Đăng ngày 10-05-2022 16:29, Lượt xem: 478

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố thường xuyên chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện tiếp tục triển khai thực hiện các quyết định, kế hoạch do UBND thành phố ban hành đảm bảo hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đã được HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp cuối năm 2021; đồng thời, hoàn thành thắng lợi việc thực hiện Chủ đề năm 2022 "Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội"; như: Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 15/01/2022 về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước thành phố năm 2022; Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 về chương trình công tác của UBND thành phố năm 2022; Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2022 về một số nhiệm vụ, giải pháp tập trung triển khai thực hiện, giải ngân đầu tư công... (Nội dung cụ thể xem tại file Báo cáo đính kèm).

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác