Tuổi trẻ Đà Nẵng chung tay thực hiện chuyển đổi số: Bài 3: Thanh niên phải đi đầu trong thực hiện chuyển đổi số
Đăng ngày 23-10-2022 23:55

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, lực lượng thanh niên phải tiên phong trong học tập, rèn luyện, lao động, sáng tạo, thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số của thành phố. Thanh niên không đi đầu trong lĩnh vực này, không ai có thể đi đầu.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, lực lượng thanh niên phải tiên phong trong học tập, rèn luyện, lao động, sáng tạo, thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số của thành phố. Thanh niên không đi đầu trong lĩnh vực này, không ai có thể đi đầu.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhìn nhận, lực lượng thanh niên và tổ chức Đoàn các cấp có vai trò, đóng góp đặc biệt quan trọng, là lực lượng luôn xung kích đi đầu, không ngại khó khăn, vất vả, đóng góp sức mình vào sự ổn định và phát triển thành phố.

Thời gian qua, lực lượng thanh niên và tổ chức Đoàn các cấp luôn khẳng định vị trí, vai trò là cánh tay đắc lực, đội dự bị tin cậy của Đảng, là lực lượng nòng cốt, xung kích của xã hội, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Ban Thường vụ Thành Đoàn phải thể hiện vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu và triển khai thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách về sự phát triển của thanh niên thành phố.

Trước hết, cần sớm phối hợp với các cấp, các ngành quan tâm hỗ trợ, triển khai thực hiện đối với những vấn đề hết sức nóng và cấp bách đối với thanh niên thành phố hiện nay.

“Việc nghiên cứu, lựa chọn nội dung “tiên phong trong ứng dụng khoa học - công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế” là một trong những khâu đột phá để xây dựng chương trình, kế hoạch tập trung triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2022-2027”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Đà Nẵng đoàn kết, tiên phong, khát vọng, sáng tạo, phát triển”, nhiệm kỳ 2022-2027, Thành Đoàn Đà Nẵng xác định phải phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo chuyển đổi số.

Liên quan đến chuyển đổi số, Thành Đoàn Đà Nẵng đề ra mục tiêu 60% thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai thực hiện; 50% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 70% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử.

Theo Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy, thanh niên Đà Nẵng với khát vọng cống hiến, được tập hợp và định hướng trong tổ chức Đoàn đã phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tham gia tích cực, chủ động và có hiệu quả trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương.

Những năm tiếp theo là thời kỳ đất nước ta sẽ tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế, phát triển nền kinh tế tri thức với tầm mức sâu rộng hơn nhiều so với giai đoạn trước. Quá trình chuyển đổi số quốc gia sẽ tác động tới nhiều lĩnh vực, nhiều đối tượng, nhất là thanh niên, mở ra cho người trẻ nhiều cơ hội để rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, cũng như đặt ra những yêu cầu, đòi hỏi mới.

“Vì vậy, thanh niên phải tiên phong trong học tập, rèn luyện, lao động, sản xuất, sáng tạo, thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số của thành phố; phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố. Thanh niên không đi đầu trong lĩnh vực này, không ai có thể đi đầu được”, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu nói trên, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cho rằng, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cần có giải pháp nâng cao năng lực số và tận dụng tối đa chuyển đổi số trong thiết kế, tổ chức các hoạt động cho thanh niên. Tạo lập được môi trường, điều kiện để hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học.

Đồng thời, khuyến khích các ý tưởng sáng tạo và có cơ chế hỗ trợ hiện thực hoá các ý tưởng, sản phẩm sáng tạo của thanh niên. Thiết lập các ứng dụng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu về hướng nghiệp, khởi nghiệp, lập nghiệp. Kết nối các mô hình, giải pháp, sản phẩm của thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp tới doanh nghiệp và xã hội.

Video: Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIX

“Cán bộ Đoàn phải là những người “thủ lĩnh”, tập hợp, đoàn kết, dẫn dắt và làm gương cho thanh niên. Nhiệm kỳ mới, phương thức quản lý đoàn viên có sự thay đổi cơ bản với việc thực hiện Đề án số hoá toàn bộ dữ liệu đoàn viên cả nước và thực hiện các nghiệp vụ quản lý đoàn viên trực tuyến. Thành Đoàn cần thích ứng nhanh với sự thay đổi này để quản lý đoàn viên, cơ sở Đoàn tốt hơn, khoa học hơn”, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy nói.

Theo Bí thư Thành Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng, với những nhiệm vụ được giao trong thực hiện chuyển đổi số, thời gian tới, hoạt động của các cấp bộ Đoàn đều phải áp dụng công nghệ số. Từ đó, tạo cơ hội tiếp cận công nghệ số trong đoàn viên thanh niên, giúp các bạn chủ động, dễ dàng thích ứng với môi trường mới. Thành Đoàn sẽ tổ chức nhiều sân chơi, cuộc thi để phát hiện nhiều mô hình, ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ứng dụng công nghệ số.

“Thành Đoàn mong muốn nhận được sự quan tâm hơn nữa từ thành phố, các cấp, ngành để động viên các đoàn viên đang tham gia Tổ công nghệ số cộng đồng. Đồng thời, các sở, ngành đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, tạo sự đồng bộ, liên thông trong thực hiện thủ tục hành chính để mỗi cán bộ trẻ nói riêng và các đoàn viên thanh niên nói chung phát huy hết khả năng, sự linh động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao, thật sự là những người đi đầu trong thực hiện chuyển đổi số”, anh Nguyễn Mạnh Dũng bày tỏ.

Chuyển đổi số là “động lực” trong phát triển thành phố, là cơ hội giải quyết các điểm nghẽn cũng như tạo đột phá trong phát triển thành phố, hướng đến xây dựng thành phố Đà Nẵng là đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống theo Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố.

Với sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết, xung kích, tiên phong, tuổi trẻ thành phố cần tận dụng tối đa những lợi thế, nắm bắt cơ hội để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của lãnh đạo thành phố tin tưởng giao phó, từng bước khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của người trẻ trong công cuộc chuyển đổi số cũng như quá trình phát triển của thành phố trong thời đại mới.

MAI QUANG – THANH THẢO

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác