Đơn giá dọn vệ sinh, vận chuyển rác thải, xà bần, cắt cỏ...
UBND thành phố vừa phê duyệt đơn giá dọn vệ sinh, vận chuyển rác thải, xà bần, cắt cỏ tại các lô đất trống và đơn giá vận chuyển, vệ sinh thùng rác phục vụ Đề án thu gom rác theo giờ trên địa bàn thành phố.

 Cụ thể: Đơn giá thực hiện dọn xà bần, rác thải bằng cơ giới tại các lô đất trống trên địa bàn thành phố: 18.000 đồng/m3; đơn giá vận chuyển xà bần, rác thải từ nơi dọn (các lô đất trống) đến bãi rác Khánh Sơn bằng xe tải 7 tấn: quận Ngũ Hành Sơn (cự ly bình quân 20km): 78.000 đồng/m3; quận Sơn Trà (cự ly bình quân 14km): 61.000 đồng/m3; quận Hải Châu (cự ly bình quân 9km): 43.000 đồng/m3; quận Thanh Khê (cự ly bình quân 7km): 39.000 đồng/m3; quận Cẩm Lệ (cự ly bình quân 8km): 41.000 đồng/m3; quận Liên Chiểu (cự ly bình quân 3,7km): 23.000 đồng/m3;
 
 Đơn giá phát thảm cỏ không thuần chủng bằng máy cắt tại các lô đất trống trên địa bàn thành phố là: 19.000 đồng/100m2; vận chuyển cỏ từ nơi dọn (các lô đất trống) đến bãi rác Khánh Sơn bằng xe ép rác 4 tấn, cụ thể như sau: quận Ngũ Hành Sơn: 51.000 đồng/m3; quận Sơn Trà: 43.000 đồng/m3; quận Hải Châu: 36.000 đồng/m3; quận Thanh Khê: 31.000 đồng/m3; quận Cẩm Lệ: 32.000 đồng/m3; quận Liên Chiểu: 15.000 đồng/m3; giá vận chuyển, vệ sinh thùng rác phục vụ Đề án thu gom rác theo giờ trên địa bàn thành phố là: 11.000 đồng/thùng/lần thực hiện.
 
 Trong quá trình triển khai thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, rà soát đơn giá dọn vệ sinh, vận chuyển rác thải, xà bần, cắt cỏ tại các lô đất trống và đơn giá vận chuyển, vệ sinh thùng rác phục vụ Đề án thu gom rác theo giờ trên địa bàn thành phố; báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế tại địa phương.

NGỌC THỦY

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác