Hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường hỗ trợ tại dự án Tuyến đường giao thông kết nối đường ĐT 601 và thôn Lộc Mỹ, xã Hòa Bắc
Đăng ngày 20-01-2023 17:29, Lượt xem: 197

Ngày 16-1, UBND thành phố ban hành Quyết định số 97/QĐ-UBND về Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính tiền bồi thường hỗ trợ về đất tại dự án Tuyến đường giao thông kết nối đường ĐT 601 và thôn Lộc Mỹ, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang.

Cụ thể như sau:

Hệ số điều chỉnh giá đất này áp dụng cho bảng giá đất quy định tại Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 7-4-2020; Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 27-3-2021 và Quyết định số 12/2022/QĐUBND ngày 24-6-2022 của UBND thành phố Đà Nẵng.

UBND thành phố giao Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Hòa Vang phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nội dung theo đúng quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

HỒNG QUÂN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác