Triển khai sử dụng chức năng tra cứu thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Đăng ngày 16-03-2023 08:18, Lượt xem: 272

Ngày 7-3, UBND thành phố có công văn số 693/VP-KSTT gửi các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, xã, phường về triển khai sử dụng chức năng tra cứu thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Hiện nay, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố đã hoàn thành kết nối, tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Để sử dụng việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (gồm 03 chức năng: (1) xác thực số định danh cá nhân và số chứng minh nhân dân, (2) xác thực thông tin hộ gia đình và (3) tra cứu thông tin công dân) phục vụ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công, Văn phòng UBND thành phố đề nghị Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã chỉ đạo, thông báo đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức hiện đang tham gia vào quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị sử dụng chức năng tra cứu thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc phân hệ Một cửa điện tử của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố để thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Thông tin tra cứu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên phân hệ Một cửa điện tử của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố là thông tin chính thức phục vụ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Nắm vững và thực hiện nghiêm túc quy định về khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; nghiêm cấm sử dụng thông tin tra cứu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ngoài mục đích phục vụ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công.

Không được yêu cầu người dân cung cấp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trong giải quyết thủ tục hành chính.

Sở, ban, ngành thuộc UBND thành phố chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, phường, xã khẩn trương rà soát, nghiên cứu tái cấu trúc, quy trình giải quyết thủ tục hành chính sử dụng 4 phương thức khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 29/UBND-CATP ngày 04/01/2023 về việc triển khai Nghị định số 104/2022/ND-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ; trình Chủ tịch UBND thành phố công bố trong tháng 3-2023.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tăng cường nhân sự hỗ trợ, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sử dụng chức năng tra cứu thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

HỒNG QUÂN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác