Tiếp nhận dự án Học bổng phát triển giáo dục và kỹ năng SEEDS
Đăng ngày 21-09-2023 10:29, Lượt xem: 30

Ngày 20-9, UBND thành phố ban hành Quyết định số 2047/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận dự án Học bổng phát triển giáo dục và kỹ năng SEEDS của Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố do Tổ chức Pacific Links Foundation tài trợ.

Theo đó, dự án Học bổng phát triển giáo dục và kỹ năng SEEDS sẽ được triển khai thực hiện từ tháng 9-2023 đến tháng 8-2024 nhằm giảm thiểu nguy cơ bỏ học và nâng cao chất lượng học tập cho 123 học sinh, sinh viên học giỏi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (gồm 29 học sinh THCS, 73 học sinh THPT, 21 sinh viên) với tổng số vốn hơn 2,5 tỷ đồng.

Trong đó, dự án sẽ hỗ trợ học bổng, dụng cụ học tập, hỗ trợ học tiếng anh, tham gia trại hè, sinh hoạt kỹ năng; hỗ trợ học phí cho các em học sinh xuất sắc, tiêu biểu tham gia dự án học khóa học tiếng anh mùa hè trong 2 tháng tại các trung tâm tiếng anh uy tín ở Đà Nẵng để các em cải thiện tiếng Anh và nâng cao sự tự tin; tổ chức trại hè định hướng tương lai cho một số học sinh xuất sắc, tiêu biểu và hướng dẫn kỹ năng sống, kỹ năng tự học tiếng anh qua mạng, truyền thông cho các em tham gia dự án.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố phối hợp với Bên tài trợ thực hiện đúng nội dung dự án phê duyệt, không tiến hành các hoạt động khác nằm ngoài khuôn khổ của án; thống nhất các nội dung bên tiếp nhận viện trợ phải thực hiện đối ứng theo các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn chi tiêu hiện hành và rà soát các nội dung chi thực sự cần thiết, lồng ghép vào các chương trình, đề án đang triển khai, hiện nhiệm vụ được giao trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

Giao Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thủ tục tiếp nhận và triển khai dự án đúng mục đích; thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 8-7-2020 của Chính phủ về việc Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam và Thông tư số 23/2022/TT-BTC ngày 6-4-2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.

NGUYỆT ÁNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác