Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo vệ động vật hoang dã
Đăng ngày 28-09-2023 20:33, Lượt xem: 107

Ngày 25-9, UBND thành phố có văn bản số 5168/UBND-SNN về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo vệ động vật hoang dã.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện: Sơn Trà, Liên Chiểu, Hòa Vang và thủ trưởng các sở, ngành triển khai thực hiện các nội dung sau:

Chủ tịch UBND các quận, huyện có rừng (Sơn Trà, Liên Chiểu, Hòa Vang) tiếp tục thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại công văn số 2838/UBND-SNN ngày 06/6/2023, Công văn số 4012/UBND-KT ngày 31/7/2023 về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân; tuyên truyền vận động cộng đồng dân cư phát huy tinh thần đoàn kết, tố giác, lên án những tổ chức, cá nhân có hành vi phá rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật. Kịp thời thông báo cấp dự báo cháy rừng qua các hình thức phù hợp tại địa phương nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong cộng tác PCCCR của chủ rừng, Nhân dân trên địa bàn;

Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng tăng cường công tác phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát các dự án, các khu vực sản xuất, đảm bảo không để xảy ra các hành vi lợi dụng thực hiện dự án, sản xuất để lấn chiếm, phá rừng trái pháp luật; giám sát việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, nhất là chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên; đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm tra truy quét, quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã thuộc địa bàn quản lý để kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi xâm hại trái phép vào rừng, kịp thời ngăn chặn các hoạt động kinh doanh du lịch tự phát trái phép trong rừng;

Khi cháy rừng xảy ra, Chủ tịch UBND huyện phải khẩn trương, huy động lực lượng tại chỗ, phương tiện kỹ thuật, hậu cần và trực tiếp chỉ huy chữa cháy. Trường hợp cháy lớn (dự báo cháy lớn), vượt khả năng cứu chữa của địa phương, huy động lực lượng của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn theo quy chế phối hợp đã được ký kết; đồng thời báo cáo UBND thành phố thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xin ý kiến chỉ đạo ứng cứu, hỗ trợ.

Sau khi dập tắt đám cháy, phải bố trí lực lượng dập tắt hết tàn lửa và chỉ đạo lực lượng Công an, Kiểm lâm và các đơn vị có liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân gây cháy rừng; làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra cháy rừng; tổng hợp báo cáo nhanh diễn biến tình hình về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững thành phố (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) theo quy định.

Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan tăng cường công tác kiểm tra, truy quét nhằm kịp thời ngăn chặn, không để tái diễn khai thác vàng trái phép khu vực rừng thuộc tiểu khu 27, 29 và 39, xã Hòa Bắc;

Chủ tịch UBND các quận, huyện có rừng chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố và trước pháp luật nếu để xảy ra cháy rừng, phá rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật trên địa bàn do buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong quản lý, chỉ đạo;

Công an thành phố, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm, các địa phương có rừng kịp thời triển khai lực lượng phối hợp chữa cháy rừng theo lệnh điều động của cấp có thẩm quyền;

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các quận, huyện tham mưu UBND cùng cấp tổ chức hiệp đồng lực lượng, phương tiện với các đơn vị quân sự đóng quân trên địa bàn, sẵn sàng tham gia PCCCR. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền để huy động lực lượng, phương tiện nhằm phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm và các lực lượng khác tại chỗ thực hiện phương án PCCCR;

Công an thành phố chỉ đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy phối hợp với cơ quan Kiểm lâm trong kiểm tra, tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCCR chuyên ngành cho lực lượng Kiểm lâm, chủ rừng và chính quyền địa phương; Chuẩn bị tốt các phương tiện, thiết bị PCCC chuyên dụng để sẵn sàng tham gia chữa cháy chỉ huy chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra; chỉ đạo các đơn vị, phòng trực thuộc tăng cường công tác phối hợp với lực lượng Kiểm lâm và chính quyền địa phương đấu tranh, ngăn chặn việc mua bán, vận chuyển, tàng trữ gỗ, động vật rừng, các loại lâm sản trái pháp luật và xử lý nghiêm theo quy định. Tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án trọng điểm về phá rừng, lấn chiếm đất rừng, cháy rừng do lực lượng chức năng phát hiện và các cơ quan truyền thông phản ánh;

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục tham mưu UBND thành phố thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017; Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31/8/2023 của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác chuyển mục đích sử dụng rừng; các văn bản về tăng cường công tác bảo vệ rừng và PCCCR của các cấp có thẩm quyền và các quy định của pháp luật về Lâm nghiệp; rà soát Luật Lâm nghiệp, Nghị định, Thông tư liên quan để tổ chức thực hiện theo thẩm quyền; tham mưu, đề xuất UBND thành phố (Chủ tịch UBND thành phố) chỉ đạo xử lý những nội dung vượt thẩm quyền.

Sử dụng nguồn thu tiền trồng rừng thay thế do các chủ đầu tư nộp đúng quy định, có hiệu quả; tổ chức trồng rừng thay thế kịp thời đối với khoản tiền do chủ đầu tư thực hiện dự án nộp vào Quỹ bảo vệ và phát triển rừng theo quy định pháp luật thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng kịp thời, đúng đối tượng.

Đồng thời, chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm thực hiện giám sát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lâm nghiệp của các chủ rừng, cộng đồng địa phương; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về Lâm nghiệp; chủ động tham mưu UBND các cấp chỉ đạo xử lý các tình huống phát cháy rừng, cháy thực bì trên địa bàn xã, phường; Phối hợp với Công an thành phố, cấp chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đấu tranh, ngăn chặn việc mua bán, vận chuyển, tàng trữ gỗ, động vật rừng, các loại lâm sản trái pháp luật và xử lý nghiêm theo quy định. Tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án trọng điểm về phá rừng, lấn chiếm đất rừng, cháy rừng được lực lượng chức năng phát hiện và các cơ quan truyền thông phản ánh; phối hợp tuyên truyền, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm Lâm để kịp thời phối hợp, chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với chính quyền địa phương và cá đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, truy quét, kịp thời ngăn chặn, không để tái diễn khai thác vàng trái phép trên các khu vực rừng thuộc tiểu khu 27, 29 và 39, xã Hòa Bắc;

Chủ động trong công tác thực hiện quy chế phối hợp với Công an, quân đội trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; có các phương án bảo đảm lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần, thường trực, sẵn sàng phối hợp lực lượng ứng phó, xử lý các tình huống cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, không để xảy ra cháy lớn; khi xảy ra cháy rừng chỉ đạo điều tra, xác định nguyên nhân và đối tượng gây ra cháy rừng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật;

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các đơn vị có liên quan giám sát việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, nhất là chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên. Thực hiện phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp, vai trò của người đứng đầu chính quyền các cấp, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, để xảy ra vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật; tổ chức kiểm tra, giám sát việc trồng rừng thay thế theo quy định pháp luật.

Các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các lực lượng chức năng trong quá trình triển khai thực hiện các biện pháp tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định của pháp luật.

Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng Tăng cường thời lượng và số lần phát sóng "Bản tin dự báo cháy rừng" của Chi cục Kiểm lâm, đẩy mạnh tuyên truyền trên sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố Đà Nẵng về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố.

THỦY THANH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác