Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 45
Đăng ngày 11-11-2023 10:52, Lượt xem: 30

Khẩn trương triển khai công bố Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050; Đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và quận, huyện (DDCI) thành phố năm 2023; Triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết; Gần 462 triệu đồng viện trợ cho các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... là những chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố từ ngày 6-11 đến 10-11-2023.

Khẩn trương triển khai công bố Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

Ngày 6-11, UBND thành phố có văn bản số 6117/UBND-TH triển khai Quyết định số 1287/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, trong đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư, các sở, ngành liên quan căn cứ quy định về việc công bố, triển khai nội dung Quy hoạch sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để tham mưu UBND thành phố chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nhiệm.

Cụ thể, Hoàn thiện hồ sơ quy hoạch để thống nhất với Quyết định phê duyệt quy hoạch; cập nhật cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch vào hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch theo quy định.  Phối hợp Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tham mưu tổ chức công bố công khai Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Xây dựng, trình ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; lập Kế hoạch 5 năm, hằng năm, các chương trình phát triển trọng điểm, các dự án cụ thể để triển khai thực hiện Quy hoạch; tổ chức đánh giá thực hiện Quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch.

Thực hiện rà soát nội dung Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt và kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt điều chỉnh trong trường hợp có nội dung mâu thuẫn so với quy hoạch cấp cao hơn.

Đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và quận, huyện (DDCI) thành phố năm 2023

Nhằm tạo động lực cải cách liên tục hướng đến tạo môi trường thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp đang hoạt độngtrên địa bàn thành phố, ngày 8-11, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 205 /KH-UBND về Đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và quận, huyện (DDCI) thành phố Đà Nẵng năm 2023.

Việc đánh giá được tiến hành đối với các quận, huyện và các sở, ban, ngành theo Bộ chỉ số đánh giá DDCI Đà Nẵng được UBND thành phố ban hành tại Quyết định số 1033/QĐ-UBND ngày 19-5-2023.

Các quận, huyện được đánh giá (dự kiến) gồm 06 quận: Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn và 01 huyện: Hòa Vang.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố được đánh giá dự kiến gồm: các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Xây dựng, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Khoa học - Công nghệ, Văn hóa và Thể thao, Giáo dục và Đào tạo, Ngoại vụ, Y tế, Tư pháp; Ban quản lý Khu công cao và các khu công nghiệp; Ban Quản lý An toàn thực phẩm.

Các cơ quan Trung ương tại Đà Nẵng dự kiến gồm: Cục Thuế, Cục Hải quan, Cục Quản lý thị trường, Bảo hiểm Xã hội, Công an thành phố (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ).

Các đơn vị thực hiện đánh giá DDCI trong năm 2023 sẽ được quyết định dựa trên danh sách doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã do đơn vị cung cấp.

Thời gian thực hiện đánh giá thực hiện từ tháng 11-2023 đến 7-2204, chia thành 4 giai đoạn đoạn.

Triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết

Nhằm tăng cường hơn nữa công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết, với mục tiêu chủ động diệt lăng quăng, bọ gậy; khống chế kịp thời, không để bệnh SXH lây lan và bùng phát thành dịch; góp phần nâng cao và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, ngày 6-11, UBND thành phố ban hành văn bản số 6104/UBND-SYT về việc tiếp tục triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết.

UBND thành phố yêu cầu Sở y tế chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Y tế về phòng chống SXH. Chỉ đạo cơ quan y tế dự phòng, y tế cơ sở phối hợp với các lực lượng địa phương thực hiện điều tra các chỉ số véc tơ truyền bệnh SXH hàng tuần. Tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân. Đảm bảo đủ nhu cầu về thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị... để triển khai các hoạt động phòng, chống dịch, điều trị bệnh nhân chủ động đạt hiệu quả.

UBND các quận, huyện chỉ đạo quyết liệt, kiểm tra, giám sát công tác diệt lăng quăng, bọ gậy trên địa bàn; Cử cán bộ hỗ trợ ngành y tế địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh SXH.

Các ban, ngành, đoàn thể, các bệnh viện bộ, ngành, trường học, các đơn vị trung ương, quân đội đóng trên địa bàn thành phố phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với ngành y tế, UBND các quận, huyện triển khai hiệu quả các hoạt động phòng chống dịch bệnh SXH.

Gần 462 triệu đồng viện trợ cho các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Ngày 7-11, UBND thành phố có văn bản số 2448/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận Viện trợ phi dự án đợt 2 năm 2023 cho Trung tâm Bảo trợ trẻ em đường phố thành phố Đà Nẵng với tổng giá trị gần 462 triệu đồng, thực hiện từ tháng 5-2023 đến tháng 7-2023.

Dự án được Tổ chức Ledon de I' Enfant tài trợ với mục đích thực hiện các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. UBND thành phố giao Trung tâm Bảo trợ trẻ em đường phố thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thủ tục tiếp nhận và sử dụng khoản viện trợ đúng mục đích và quy định.

CỔNG TTĐT TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác