Bảo đảm nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân 2024
Đăng ngày 08-02-2024 06:16, Lượt xem: 78

Ngày 6-2, UBND thành phố ban hành văn bản số 784/UBND-NC về bảo đảm nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện triển khai văn bản chỉ đạo các cấp; quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức liên quan thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26-CT/TW Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn và Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Giáp Thìn 2024.

Đặc biệt lưu ý không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc Tết làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc, không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

UBND thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn; Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về tổ chức lễ hội.

HỒNG QUÂN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác