Chương trình Hội đồng nhân dân với cử tri

  • Thường trực HĐND thành phố họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp cuối năm 2020 Đăng ngày 23-09-2020 15:46
  • Ai cũng phải cẩn thận trong thực thi công vụ Đăng ngày 12-12-2019 16:22
  • Thông báo xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc thành phố Đăng ngày 10-12-2019 02:52
  • Ủy ban nhân dân thành phố trả lời cử tri huyện Hòa Vang Đăng ngày 09-12-2019 03:06
  • Ủy ban nhân dân thành phố trả lời ý kiến cử tri quận Cẩm Lệ Đăng ngày 09-12-2019 03:02
  • Ủy ban nhân dân thành phố trả lời cử tri quận Ngũ Hành Sơn Đăng ngày 09-12-2019 02:56
  • Ủy ban nhân dân thành phố trả lời ý kiến cử tri quận Sơn Trà Đăng ngày 09-12-2019 02:53
  • Ủy ban nhân dân thành phố trả lời ý kiến cử tri quận Liên Chiểu Đăng ngày 09-12-2019 02:49
  • Ủy ban nhân dân thành phố trả lời ý kiến cử tri quận Thanh Khê Đăng ngày 09-12-2019 02:41
  • Thường trực HĐND thành phố họp chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 12 Đăng ngày 25-11-2019 09:58