Chương trình Hội đồng nhân dân với cử tri

  • Kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa IX: thông qua 22 Nghị quyết về các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội Đăng ngày 12-07-2019 15:04
  • HĐND thành phố bầu bổ sung chức danh Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND thành phố và Ủy viên UBND thành phố Đăng ngày 11-07-2019 16:36
  • Bài phát biểu của Chủ tịch UBND thành phố tại kỳ họp thứ 11 của HĐND thành phố Đăng ngày 11-07-2019 11:36
  • Kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố khóa IX: Các đại biểu thảo luận tại tổ Đăng ngày 10-07-2019 07:38
  • Bài phát biểu xây dựng chính quyền của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Đăng ngày 09-07-2019 10:54
  • Khai mạc Kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố Đăng ngày 09-07-2019 01:57
  • Họp Thường trực HĐND thường kỳ tháng 6 Đăng ngày 26-06-2019 16:50
  • Kỳ họp giữa năm của HĐND thành phố sẽ tiến hành vào 3 ngày 9, 10 và 11 tháng 7 Đăng ngày 04-06-2019 15:03
  • Các Nghị quyết kỳ họp thứ 10 của HĐND thành phố về đầu tư dự án, công trình Đăng ngày 20-05-2019 03:28
  • HĐND thành phố quyết định chủ trương đầu tư nhiều dự án trọng điểm, cấp thiết Đăng ngày 17-05-2019 15:12