Chương trình Hội đồng nhân dân với cử tri

  • Kỳ họp giữa năm của HĐND thành phố sẽ tiến hành vào 3 ngày 9, 10 và 11 tháng 7 Đăng ngày 04-06-2019 15:03
  • Các Nghị quyết kỳ họp thứ 10 của HĐND thành phố về đầu tư dự án, công trình Đăng ngày 20-05-2019 03:28
  • HĐND thành phố quyết định chủ trương đầu tư nhiều dự án trọng điểm, cấp thiết Đăng ngày 17-05-2019 15:12
  • Chương trình Hội đồng nhân dân với cử tri lần thứ 4 Đăng ngày 15-05-2019 10:45
  • Trực tiếp chương trình HĐND với cử tri lần thứ 5 Đăng ngày 15-05-2019 01:17
  • Tập trung giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc tại địa phương Đăng ngày 29-03-2019 10:18
  • UBND thành phố trả lời ý kiến cử tri quận Ngũ Hành Sơn Đăng ngày 09-12-2018 05:36
  • UBND thành phố trả lời cử tri quận Cẩm Lệ Đăng ngày 09-12-2018 05:33
  • UBND thành phố trả lời ý kiến cử tri quận Hải Châu Đăng ngày 09-12-2018 05:29
  • UBND thành phố trả lời ý kiến cử tri huyện Hòa Vang Đăng ngày 09-12-2018 05:25