Chương trình Hội đồng nhân dân với cử tri

  • Chương trình Hội đồng nhân dân với cử tri lần thứ 4 Đăng ngày 15-05-2019 10:45
  • Trực tiếp chương trình HĐND với cử tri lần thứ 5 Đăng ngày 15-05-2019 01:17
  • Tập trung giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc tại địa phương Đăng ngày 29-03-2019 10:18
  • UBND thành phố trả lời ý kiến cử tri quận Ngũ Hành Sơn Đăng ngày 09-12-2018 05:36
  • UBND thành phố trả lời cử tri quận Cẩm Lệ Đăng ngày 09-12-2018 05:33
  • UBND thành phố trả lời ý kiến cử tri quận Hải Châu Đăng ngày 09-12-2018 05:29
  • UBND thành phố trả lời ý kiến cử tri huyện Hòa Vang Đăng ngày 09-12-2018 05:25
  • UBND thành phố trả lời ý kiến cử tri quận Sơn Trà Đăng ngày 09-12-2018 05:21
  • UBND thành phố trả lời ý kiến cử tri quận Thanh Khê Đăng ngày 09-12-2018 05:18
  • UBND thành phố trả lời ý kiến cử tri quận Liên Chiểu Đăng ngày 09-12-2018 05:14