Chương trình Hội đồng nhân dân với cử tri

  • Chương trình “HĐND với cử tri” lần thứ 4: Thành phố nỗ lực giải quyết những bức xúc của nhân dân Đăng ngày 06-11-2018 08:57
  • HĐND thành phố thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất năm 2018 Đăng ngày 23-10-2018 01:59
  • HĐND thành phố thông qua chủ trương đầu tư 11 dự án đầu tư công Đăng ngày 23-10-2018 01:57
  • Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ: “Phải triển khai cho được phân loại rác tại nguồn trên toàn thành phố” Đăng ngày 16-10-2018 22:55
  • Cử tri Thanh Khê mong Quốc hội phát huy vai trò giám sát đầu tư công Đăng ngày 02-10-2018 09:10
  • Cử tri quận Ngũ Hành Sơn đề nghị sớm triển khai các dự án treo trên địa bàn Đăng ngày 26-09-2018 08:54
  • Cử tri quận Hải Châu: không thể để sai phạm chồng lên sai phạm như ở dự án Mường Thanh Đăng ngày 25-09-2018 10:35
  • Tổ đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri quận Thanh Khê trước kỳ họp thứ 7 Đăng ngày 01-06-2018 14:09
  •  Không để những bức xúc của người dân kéo dài Đăng ngày 15-05-2018 10:39
  • Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố tiếp xúc cử tri quận Liên Chiểu Đăng ngày 26-04-2018 10:22