Chương trình Hội đồng nhân dân với cử tri

  • Tổ đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri quận Thanh Khê trước kỳ họp thứ 7 Đăng ngày 01-06-2018 14:09
  •  Không để những bức xúc của người dân kéo dài Đăng ngày 15-05-2018 10:39
  • Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố tiếp xúc cử tri quận Liên Chiểu Đăng ngày 26-04-2018 10:22
  • Phiên họp Thường kỳ tháng 4 của Thường trực HĐND thành phố Đăng ngày 16-04-2018 09:50
  • Chương trình “HĐND với cử tri” số 3: tập trung giám sát vấn đề của xã Hòa Liên   Đăng ngày 02-04-2018 09:49
  • Kỳ họp thứ 6 HĐND TP : Phiên thảo luận về các vấn đề văn hóa xã hội và pháp chế Đăng ngày 06-12-2017 15:00
  • UBND thành phố trả lời ý kiến cử tri quận Sơn Trà (tiếp theo) Đăng ngày 30-11-2017 16:05
  • UBND thành phố trả lời ý kiến cử tri quận Sơn Trà (phần 1) Đăng ngày 30-11-2017 16:01
  • UBND thành phố trả lời ý kiến cử tri quận Ngũ Hành Sơn Đăng ngày 30-11-2017 15:56
  • UBND thành phố trả lời ý kiến cử tri quận Liên Chiểu Đăng ngày 30-11-2017 15:53