Chương trình Hội đồng nhân dân với cử tri

  • Phát biểu của Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ tại kỳ họp thứ tư HĐND thành phố Đăng ngày 08-07-2017 22:51
  •  Bế mạc kỳ họp thứ Tư HĐND thành phố Đăng ngày 07-07-2017 20:52
  • Phiên chất vấn sáng ngày 7.7: Tập trung cho an sinh và trật tự an toàn xã hội Đăng ngày 07-07-2017 19:28
  • Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư HĐND: Phải giữ lời hứa với nhân dân Đăng ngày 06-07-2017 22:42
  • Báo cáo giám sát chuyên đề Quy hoạch thành phố   Đăng ngày 05-07-2017 22:36
  • Kỳ họp thứ tư HĐND thành phố, phiên họp chiều ngày 5.7: Thảo luận sôi nổi về công tác quản lý quy hoạch và quản lý chung cư Đăng ngày 05-07-2017 21:54
  • UBMTTQ kiến nghị 4 vấn đề lớn được cử tri quan tâm, phản ảnh với HĐND thành phố Đăng ngày 05-07-2017 10:15
  • Khai mạc kỳ họp thứ tư HĐND thành phố Đăng ngày 05-07-2017 08:51