Chương trình Hội đồng nhân dân với cử tri

  • UBND thành phố trả lời ý kiến cử tri huyện Hòa Vang (tiếp theo) Đăng ngày 30-11-2017 15:37
  • UBND trả lời ý kiến cử tri huyện Hòa Vang (phần 1) Đăng ngày 30-11-2017 15:34
  • UBND thành phố trả lời cử tri quận Thanh Khê Đăng ngày 30-11-2017 15:28
  • Chương trình "HĐND với cử tri" số thứ 2: Tập trung giải quyết nhiều bức xúc của nhân dân Đăng ngày 14-11-2017 23:35
  • Hội đồng nhân dân thành phố với cử tri Đăng ngày 14-11-2017 19:15
  • Quyết liệt đi sâu giám sát các sự việc nổi cộm, kéo dài tại địa phương Đăng ngày 03-11-2017 17:01
  • Chương trình “HĐND với cử tri” số thứ 2: Chuyên đề về Vệ sinh an toàn thực phẩm Đăng ngày 18-10-2017 09:52
  • Phát biểu của Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ tại kỳ họp thứ tư HĐND thành phố Đăng ngày 08-07-2017 22:51
  •  Bế mạc kỳ họp thứ Tư HĐND thành phố Đăng ngày 07-07-2017 20:52
  • Phiên chất vấn sáng ngày 7.7: Tập trung cho an sinh và trật tự an toàn xã hội Đăng ngày 07-07-2017 19:28