Kỳ họp thứ 9 HĐND TP Đà Nẵng khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  • Tập trung thực hiện dứt điểm các cam kết chất vấn và kiến nghị của cử tri thành phố Đăng ngày 20-12-2018 03:44
  • HĐND thành phố thông qua 28 Nghị quyết Đăng ngày 20-12-2018 03:43
  • Tiếp tục thực hiện mạnh mẽ công tác cán bộ trong năm 2019 Đăng ngày 20-12-2018 03:43
  • Phiên chất vấn lĩnh vực đô thị và hậu giám sát Đăng ngày 20-12-2018 03:41
  • Ông Lê Trung Chinh trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 Đăng ngày 19-12-2018 08:29
  • Trực tiếp kỳ họp thứ 9, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, phiên họp buổi chiều ngày 19-12 Đăng ngày 19-12-2018 07:01
  • Trực tiếp kỳ họp thứ 9, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, phiên họp buổi sáng ngày 19-12 Đăng ngày 19-12-2018 01:01
  • Phiên thảo luận và chất vấn sáng ngày 18-12 Đăng ngày 18-12-2018 23:49
  • Đề xuất nhiều giải pháp giải quyết vấn đề môi trường Đăng ngày 18-12-2018 13:14
  • Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 24 cán bộ chủ chốt thành phố Đà Nẵng Đăng ngày 18-12-2018 11:43