Thông tin chỉ đạo điều hành

  • Tập trung thực hiện các biện pháp điều hành giá các tháng còn lại trong năm 2022 Đăng ngày 20-05-2022 17:09
  • Thống nhất chủ trương nâng, hạ nhịp cầu và khai thác đi bộ trên cầu Nguyễn Văn Trỗi Đăng ngày 20-05-2022 11:12
  • Bảo đảm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố Đăng ngày 19-05-2022 16:54
  • Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 Đăng ngày 19-05-2022 16:52
  • Ủy quyền cho Sở Ngoại vụ một số nội dung liên quan đến công tác quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài Đăng ngày 19-05-2022 15:53
  • Phê duyệt danh sách được miễn tiền thuê nhà liền kề thuộc sở hữu nhà nước do ảnh hưởng dịch COVID-19 Đăng ngày 19-05-2022 15:53
  • Thành lập Ban Tổ chức địa phương Lễ hội Du lịch Golf Đà Nẵng 2022 Đăng ngày 19-05-2022 15:52
  • Tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ do lãnh đạo UBND thành phố giao Đăng ngày 19-05-2022 10:09
  • Chủ động phòng ngừa dịch bệnh viêm gan cấp ở trẻ em Đăng ngày 19-05-2022 10:06
  • Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025 Đăng ngày 18-05-2022 16:49