Thông tin chỉ đạo điều hành

  • Chủ động phòng và ngăn chặn xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn thành phố Đăng ngày 23-05-2019 09:22
  • Phân cấp cho UBND quận, huyện thẩm quyền cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất Đăng ngày 22-05-2019 11:10
  • Không quay cầu sông Hàn trong các đêm diễn ra DIFF2019 Đăng ngày 22-05-2019 08:07
  • Xử phạt một số doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội Đăng ngày 21-05-2019 09:13
  • Xem xét không cấp giấy phép bán lẻ thuốc tại các địa điểm cấm hút thuốc lá Đăng ngày 20-05-2019 03:51
  • Tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá các dịch vụ trong thời gian diễn ra Lễ hội pháo hoa Quốc tế năm 2019 Đăng ngày 20-05-2019 03:39
  • Tăng cường kiểm tra, xử lý người lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng Đăng ngày 20-05-2019 01:56
  • Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 20 Đăng ngày 18-05-2019 08:40
  • Đặt mục tiêu trên 95% hộ gia đình được tiếp cận thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình Đăng ngày 16-05-2019 16:16
  • Thể thao thành phố phấn đấu đạt từ 150 - 155 HCV các giải quốc gia Đăng ngày 16-05-2019 16:15