Xử lý thuốc chứa dược chất Valsartan
Đăng ngày 25-07-2018 15:49

Sở Y tế thành phố ban hành văn bản số 1697/SYT-NVD ngày 23/7/2018 Xử lý thuốc chứa dược chất Valsartan do Công ty Zhejiang Huahai Pharmaceutical - Trung Quốc sản xuất. Danh sách cập nhật các thuốc chứa Valsartan bị thu hồi đính kèm (Danh mục 1). Đồng thời tạm ngừng nhập khẩu, lưu hành, sử dụng đối với các thuốc quy định tại Danh mục 2 và tiếp tục sản xuất, nhập khẩu, lưu hành đối với các thuốc quy định tại Danh mục 3 nhằm đảm bảo thuốc cho nhu cầu sử dụng của người bệnh.

Theo đó, để đảm bảo an toàn sức khỏe và quyền lợi của người sử dụng thuốc, Sở Y tế thành phố đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc và các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kiểm tra, thu hồi lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên ở đơn vị, báo cáo về Sở Y tế trước ngày 31/7/2018.

Giao Thanh tra Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Phòng Nghiệp vụ Dược, Phòng Quản lý hành nghề y tế, Trung tâm kiểm nghiệm Đà Nẵng kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

THÁI HOÀNG