Gia hạn thời gian xác minh đối với trường hợp khiếu nại của ông Mai Đăng Hiếu
Đăng ngày 30-05-2017 09:40

UBND TP vừa ban hành Quyết định số 2757/QĐ-UBND gia hạn thời gian xác minh theo Quyết định 1863/QĐ-UBND ngày 10-4-2017 về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Mai Đăng Hiếu. Thời gian gia hạn là 30 ngày làm việc kể từ ngày 25-5-2017.

 

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng có Quyết định 1863/QĐ-UBND, giao nhiệm vụ cho Sở Nội vụ tiến hành xác minh làm rõ nội dung đơn của ông Mai Đăng Hiếu công tác tại Sở Nội vụ khiếu nại việc điều động công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ Sở Ngoại vụ đến công tác tại Sở Nội vụ.

Sở Nội vụ có nhiệm vụ có trách nhiệm báo cáo kết quả xác minh với Chủ tịch UBND TP xem xét, quyết định.

Cổng Thông tin điện tử thành phố.