Kết quả giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Tuyên Vấn
Ngày 5-8, UBND thành phố ban hành Quyết định 5281/QĐ-UBND giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Tuyên Vấn, trú tại số 665 đường Điện Biên Phủ, phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng.

Theo đó, nội dung khiếu nại và yêu cầu của ông Nguyễn Tuyên Vấn đó là: không đồng ý với mức hỗ trợ trên cơ sở mặt bằng giá đất theo Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND thành phố, đề nghị được bồi thường thiệt hại theo chênh lệch đơn giá đất đường Điện Biên Phủ tại Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 20-12-2014 của UBND thành phố Đà Nẵng. Cụ thể: Đường Điện Biên Phủ đoạn từ ngã ba Cai Lang đến chân Cầu vượt đơn giá: 20.430.000 đồng/m2 so với đoạn còn lại 7m (chân cầu vượt đến Ngã Ba Huế) đơn giá 7.020.000 đồng/m2, mức chênh lệch: 13.410.000 đồng/m2.

Căn cứ kết quả xác minh, kết quả đối thoại, UBND thành phố quyết định giữ nguyên mức hỗ trợ bị ảnh hưởng do thay đổi giảm mặt cắt đường (trước mặt nhà) khi hình thành Nút giao thông khác mức Ngã Ba Huế đối với hộ ông Nguyễn Tuyên Vấn tại Quyết định 1219/QĐ-UBND ngày 3/3/2015 và Quyết định số 3129/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

Đồng thời không chấp nhận đơn của ông Nguyễn Tuyên Vấn khiếu nại về việc hỗ trợ ảnh hưởng do thay đổi giảm mặt đường khi hình thành Nút giao thông khác mức Ngã Ba Huế thành phố Đà Nẵng.

Nếu không đồng ý với Quyết định này thì ông Nguyễn Tuyên Vấn được quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ