Xác minh nội dung khiếu nại của ông Phan Bách Thắng
Đăng ngày 08-11-2017 08:53

UBND thành phố vừa ban hành văn bản giao nhiệm vụ cho Thanh tra thành phố xác minh nội dung khiếu nại của ông Phan Bách Thắng, trú tại Tổ 31A, phường Hòa Thọ Đông, quận cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Cụ thể, giao Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan xác minh làm rõ nội dung ông Phan Bách Thắng khiếu nại việc không giải quyết chế độ người hưởng chính sách thương binh cho ông.

Thanh tra thành phố có trách nhiệm báo cáo kết quả xác minh với Chủ tịch UBND thành phố để xem xét, quyết định.

Cổng Thông tin điện tử thành phố