Kết quả giải quyết đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Sơn
Đăng ngày 08-11-2017 08:53

UBND thành phố vừa ban hành quyết định về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Sơn, trú tại tổ 07, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, khiếu nại việc bố trí tái định cư khi thu hồi đất để thực hiện dự án Khu số 5 - Trung tâm đô thị mới Tây Bắc và yêu cầu UBND thành phố bố trí thêm cho gia đình bà một lô hộ phụ đường 5,5m tại dự án Khu đô thị mới Tây Bắc.

Theo đó, hộ bà Phạm Thị Sơn thuộc diện thu hồi toàn bộ 214,3m2, được phê duyệt hỗ trợ 97,5% giá đất ở cho diện tích 179,3m2; hỗ trợ 50% giá đất ở cho diện tích 20,7m2; hỗ trợ giá đất khuôn viên cho diện tích 12,5m2, không bồi thường thiệt hại về đất cho diện tích l,8m2. Căn cứ quy định tại Điểm 3.2 Phương án bồi thường, hỗ trợ thiệt hại, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư dự án ban hành kèm theo Quyết định số 2965/QĐ-UBND ngày 19-4-2012 của UBND thành phố thì việc bà Sơn được bố trí tái định cư một lô đất hộ chính đường 10,5m Khu dân cư Hòa Minh là đúng quy định. Do đó, việc bà Phạm Thị Sơn yêu cầu UBND thành phố bố trí thêm cho gia đình bà một lô hộ phụ đường 5,5m tại dự án Khu đô thị mới Tây Bắc là không có cơ sở để xem xét giải quyết.

Từ những nhận định, căn cứ trên, UBND thành phố quyết định giữ nguyên việc phê duyệt bố trí tái định cư đối với hộ bà Phạm Thị Sơn tại Quyết định số 9095/QĐ-UBND ngày 5-11-2012 của UBND thành phố. Không chấp nhận nội dung đơn của bà Phạm Thị Sơn yêu cầu UBND thành phố bố trí thêm cho gia đình bà một lô hộ phụ đường 5,5m tại dự án Khu đô thị mới Tây Bắc.

Nếu không đồng ý với quyết định này thì bà Phạm Thị Sơn được quyền khiếu nại lần hai đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, bà Phạm Thị Sơn còn có ý kiến liên quan đến việc đo đạc, xác định diện tích giải tỏa và bố trí đất tái định cư đối với các hộ ông Phạm Cần, bà Phạm Thị Thanh, ông Lê Văn Hùng thuộc diện giải tỏa trong cùng dự án. Về nội dung này, UBND thành phố đã giao cho Hội đồng giải phóng mặt bằng dự án kiểm tra, làm việc với hộ bà Phạm Thị Sơn tại Biên bản đối thoại ngày 1-6-2017 nên không đề cập trong quyết định này.

Cổng Thông tin điện tử thành phố