Phiên họp UBND thành phố tháng 12: thông qua 8 quy định  mới
Đăng ngày 27-12-2017 16:23

Sáng ngày 27/12, dưới sự chủ tọa của Chủ tịch UIBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, UBND thành phố đã thảo luận và thông qua 8 vấn đề về chính sách có ảnh hưởng đến nhiều mặt của đời sống xã hội trên toàn thành phố.   

Cụ thể là Quy định quản lý kiến trúc công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận lao động vào đào tạo nghề và giải quyết việc làm; Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung giá đất trong Khu công nghệ cao tại Bảng giá các loại đất; Quy định công tác thi đua khen thưởng; Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND  ngày 16/12/2015 của UBND thành phố ban hành quy định về quản lý cán bộ, công chức phường, xã; Quy chế quản lý ký túc xá sinh viên tập trung thuộc sở hữu nhà nước; Quy định về việc thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng và Quy định về công tác bàn giao các công trình giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Đáng chú ý nhất là Quy định quản lý kiến trúc công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Sở Xây dựng trình nhằm thay thế cho quy định kèm theo Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND được ban hành năm 2012. Đây là quy định để làm cơ sở quản lý kiến trúc tại các dự án chưa có thiết kế đô thị và các khu vực chưa có quy hoạch chi tiết, phần nào cải thiện diện mạo đô thị Đà Nẵng hiện đại, tạo phát triển kinh tế đô thị.

Theo quy định tại Quyết định 47 trước đây, nhiều công trình cao tầng được đầu tư, chưa có giới hạn về hệ số sử dụng đất, chưa có cơ sở quản lý chiều cao công trình, nhất là ở khu vực trung tâm. Vì vậy, Sở Xây dựng tham mưu dự thảo điều chỉnh Quyết định này, bổ sung quy định về hệ số sử dụng đất để có cơ sở quản lý áp dụng cho các khu vực chưa có thiết kế đô thị. Quy định mới này có sự tổng hợp cao hơn và cập nhật quy định của một số văn bản pháp luật mới ra đời  cho phù hợp với yêu cầu thực tế. Dự thảo được trình có 4 chương, 13 điều, kèm theo nhiều phụ lục xác định các quy chuẩn kỹ thuật theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam

 Qua thảo luận, các thành viên UBND thành phố cho ý kiến về một số điều khoản chưa hợp lý trong dự thảo như việc hạn chế, không cho  xây nhà cao tầng kinh doanh trên tuyến đường có mặt cắt 5,5m. UBND thành phố thống nhất thông qua với yêu cầu điều chỉnh quy định theo hướng đối với một số công trình kiến trúc đặc thù hoặc tại một số khu vực có đặc điểm sinh lợi sẽ được xem xét quyết định cụ thể. Quy định này sẽ tạo điều kiện cho người dân tại các khu vực có điều kiện thuận lợi (như khu vực ven biển) được xây dựng công trình để kinh doanh nhưng kèm theo đó là các điều kiện cụ thể về giao thông, khoảng lùi, diện tích, chiều cao tối đa của công trình, mật độ xây dựng …    

Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận lao động vào đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được bổ sung sửa đổi về đối tượng và mức tiền hỗ trợ so với quy định tại Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND được ban hành năm 2011. Quy định này là một chính sách nhằm động viên Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đang hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tiếp nhận lao động đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Theo đó, có 13 nhóm đối tượng được doanh nghiệp tiếp nhận đào tạo nghề là Lao động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số; người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật; Lao động thuộc hộ nghèo; Lao động thuộc các hộ trong diện di dời, giải tỏa; thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh;  Lao động nữ bị mất việc làm; Lao động là ngư dân; Lao động là người chấp hành xong án phạt tù đã trở về cộng đồng; Lao động thuộc hộ cận nghèo;  Lao động nữ;  Lao động nông thôn thuộc huyện Hòa Vang và các quận trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có lao động sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp (trừ ngư dân); Lao động là người nghiện ma túy đã được cai nghiện, người hoạt động mại dâm hoàn lương;  Lao động là thanh thiếu niên hư, vi phạm pháp luật; học sinh bỏ học.

Các doanh nghiệp tiếp nhận và đào tạo nghề cho các đối tượng nêu trên sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ là 1 triệu đồng/người/tháng và với thời gian không quá 3 tháng. Theo Sở Lao đông –TBXH thành phố cho biết, thời gian qua hàng năm Sở vẫn chi khoản tiền này cho các doanh nghiệp khoảng từ 40 triệu – 200 triệu/ năm. Với mức hỗ trợ trước đây quá ít nên dù thủ tục không rườm rà nhưng chưa động viên được các doanh nghiệp tích cực thực hiện chủ trương nhân văn này.

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung giá đất trong Khu công nghệ cao tại Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố được ban hành  với nội dung sửa đổi và bổ sung  Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của UBND thành phố giá đất trong Khu công nghệ cao nhằm phù hợp với các quy định của Nhà nước mới ban hành như  Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi,bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao;Thông tư số 89/2017/TT-BTC ngày 23 tháng 8 năm 2017 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao. So với Quyết định 46 trước đây, Quy định này được bổ sung thêm về xác định hệ số điều chỉnh giá và tỷ lệ phần trăm thuê đất áp dụng đối với các trường hợp thuê đất có thời hạn. 

Quy định công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn thành phố nhằm thay thế  Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 03/11/2015 của UBND thành phố. Nội dung  bản quy định mới đã cập nhật các quy định của Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản củaTrung ương về các hình thức, thủ tục, đối tượng  mức khen thưởng … Đáng chú ý là việc tặng Cờ thi đua của UBND thành phố được xét tặng cho tập thể được đánh giá, bình xét, suy tôn là đơn vị xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua của cụm, khối hoặc phong trào thi đua chuyên đề do Thành ủy, UBND thành phố tổ chức, phát động khi sơ kết, tổng kết từ 03 năm trở lên.

 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND  ngày 16/12/2015 của UBND thành phố ban hành quy định về quản lý cán bộ, công chức phường, xã trên địa bàn thành phố và Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của UBND thành phố ban hành quy định về chức danh, số lượng, tiêu chuẩn, chế độ chính sách và quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố. Về dự thảo Quyết định này, nhiều ý kiến thảo luận xung quanh  tiêu chuẩn trình độ chuyên môn nghiệp vụ của Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy phường, xã; Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND phường, xã; Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND phường, xã tái cử . Theo quy định của Bộ Nội vụ thì tiêu chuẩn đối với các chức danh này là có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông nhưng  tiêu chuẩn theo quy định tại dự thảo đưa ra phải là người có bằng đại học. Qua thảo luận, đa số  ý kiến thống nhất với quy định về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy phường, xã; Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND phường, xã; Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND phường, xã tái cử  như trong dự thảo (trình độ đại học). Bởi hiện tại tình hình kinh tế xã hội và mặt bằng dân trí hiện nay trên địa bàn thành phố, đội ngũ cán bộ phường, xã có những điểm đặc thù, nguồn cán bộ có chất lượng cao; và đây cũng là tiêu chuẩn để các cán bộ xã phường phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng nhu cầu quản lý.   

Quy định về việc thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng do Sở Nội vụ trình được UBND thành phố thống nhất thông qua với yêu cầu sửa đổi điều chỉnh nội dung về chế độ tuyển dụng, đãi ngộ đối với các chuyên gia trong thời gian họ thực hiện những công việc theo nhu cầu  và có đóng góp tại thành phố. Đồng thời bổ sung về chế tài đối với sinh viên được thành phố cử đi học ở nước ngoài trở về (theo đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố), nếu không  làm việc hoặc làm việc không đủ thời gian quy định của thành phố , ngoài việc hoàn trả  lại kinh phí đào tạo sẽ buộc phải nộp thêm kinh phí bị phạt do vi phạm hợp đồng đã cam kết khi tham gia đề án.   

Phiên họp của UBND thành phố cũng đã thông qua Quy chế quản lý ký túc xá sinh viên tập trung thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 Đây là phiên họp cuối cùng của năm  2017, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đã yêu cầu lãnh đạo các sở ngành tích cực chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ của năm; lưu ý kiểm tra đôn đốc việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của tổ chức công dân trong những ngày cuối năm 2017 và đầu  năm 2018, không được để ảnh hưởng đến hoạt động của người dân và doanh nghiệp. Liên quan đến các giao dịch về nhà đất, Chủ tịch yêu cầu việc tiến hành các công việc thủ tục bình thường đối với các trường hợp nằm ngoài phạm vi thanh tra, điều tra của các cấp có thẩm quyền. Các hoạt động tổng kết năm chỉ được thực hiện gọn, tiết kiệm không phô trương, hình thức. Công tác chuẩn bị Tết nguyên đán Mậu Tuất cũng được Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu có kế hoạch triển khai ngay, nhất là việc tập trung ra quân giữ gìn trật tự an toàn, trấn áp tội phạm; chú ý công tác chăm lo cho các gia đình nghèo, khó khăn, đối tượng chính sách trên địa bàn ... 

LÊ HOA