Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2018
Đăng ngày 06-03-2018 09:08

Thu tiền sử dụng đất với diện tích tăng thêm; Tiêu chuẩn thành lập tổ dân phố; Thí điểm nộp phí trước bạ ôtô, xe máy qua mạng; Quy định về dự thầu qua mạng; Hỗ trợ đóng mới tàu....là những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2018.

Thu tiền sử dụng đất với diện tích tăng thêm

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.

So với Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, Nghị định 01/2017/NĐ-CP bổ sung quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất.

Cụ thể, trường hợp diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho đối với diện tích đất tăng thêm theo quy định tại Điều 79, khoản 2 Điều 82 và thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho thửa đất gốc (thửa đất chưa có diện tích đất tăng thêm). 

Trường hợp diện tích đất tăng thêm không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 của Luật đất đai, Điều 18 của Nghị định này thì thực hiện như sau:

- Trường hợp người sử dụng đất không vi phạm pháp luật về đất đai thì việc xem xét xử lý và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm thực hiện theo quy định tại Điều 20 của Nghị định này.

- Trường hợp diện tích đất tăng thêm do người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai trước ngày 01/7/2014 thì xem xét xử lý và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm thực hiện theo quy định tại Điều 22 của Nghị định này.

- Trường hợp diện tích đất tăng thêm do người sử dụng đất được giao trái thẩm quyền trước ngày 1/7/2014 thì việc xem xét xử lý và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm thực hiện theo quy định tại Điều 23 của Nghị định này.

Theo khoản 6 Điều 23, trường hợp người đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 1/7/2004, đất đó không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch nhưng tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận có nhà ở hoặc không có nhà ở thì được xem xét cấp Giấy chứng nhận và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Tiêu chuẩn thành lập tổ dân phố

Từ 01/3/2018, Thông tư số 04/2017/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố chính thức có hiệu lực thi hành.

Theo đó, vùng đồng bằng, có từ 500 hộ gia đình trở lên và ở vùng miền núi, hải đảo có từ 300 hộ gia đình trở lên thì được thành lập tổ dân phố (Quy định cũ là 250 hộ và 150 hộ đối với vùng tương ứng).

Đối với thôn, ở vùng đồng bằng miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên phải có từ 400 hộ gia đình trở lên; khu vực miền Nam có từ 500 hộ gia đình trở lên; ở vùng miền núi, hải đảo có từ 200 hộ gia đình trở lên.

Thí điểm nộp phí trước bạ ôtô, xe máy qua mạng

Kể từ ngày 16/3, Chính phủ bắt đầu thí điểm việc khai, nộp lệ phí trước bạ với ô tô, xe máy qua mạng Internet tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM. Đây là nội dung của quy định tại Thông tư số 05/2018/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn cụ thể về thí điểm khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy.

Theo đó, tất cả các tổ chức, cá nhân thuộc quản lý của cơ quan thuế ở Hà Nội và TPHCM có ô tô, xe máy chưa qua sử dụng, có thể nộp hồ sơ khai thuế cho hai loại tài sản trên tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Người nộp lệ phí trước bạ cần khai rõ các thông tin về số giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, số giấy chứng nhận chất lượng các kiểu, loại và các thông tin tại tờ khai lệ phí trước bạ khi thực hiện khai. Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế sẽ tự phát sinh mã hồ sơ khai lệ phí trước bạ của từng tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong quá trình khai thuế.

Sau khi thực hiện khai thuế điện tử, việc nộp lệ phí trước bạ của người khai có thể thực hiện theo hình thức điện tử hoặc nộp trực tiếp tại quầy giao dịch của Kho bạc Nhà nước.

Quy định này không áp dụng cho các loại xe gồm rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự. Việc kê khai và nộp lệ phí trước bạ tại cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế sẽ được áp dụng cho các cá nhân và tổ chức khi thực hiện đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng xe chưa qua sử dụng (không bao gồm ô tô, xe máy được thừa kế, quà tặng) và các đơn vị khai thay theo quy định của pháp luật (gọi chung là người nộp lệ phí trước bạ).

Thông tư số 05/2018/TT-BTC có hiệu lực chính thức kể từ ngày 16/3/2018 đến hết ngày 31/12/2019 và được áp dụng thí điểm tại Hà Nội và TPHCM. Với các tỉnh thành khác, nếu có nhu cầu được áp dụng thí điểm như Hà Nội và TPHCM, cục thuế địa phương cần gửi văn bản về Bộ Tài chính để được hướng dẫn cụ thể.

Quy định dự thầu qua mạng

Từ ngày 01/3/2018, Thông tư  số 04/2017/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia chính thức có hiệu lực thi hành. 

Theo đó, khi tham dự thầu qua mạng, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

Nhà thầu có thể scan thư bảo lãnh của ngân hàng nếu ngân hàng đó đã có đã kết nối với Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Nếu ngân hàng chưa kết nối hệ thống thì nhà thầu phải cam kết nộp bản gốc bảo lãnh dự thầu theo quy định.

Có 2 trường hợp nhà thầu phải nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu cho bên mời thầu, gồm: Nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng; Nhà thầu vi phạm quy định về đấu thầu dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu…

Thông tư  số 04/2017/TT-BKHĐT cũng quy định về gia hạn thời điểm đóng thầu, mở thầu khi Hệ thống gặp sự cố phải tạm ngừng cung cấp dịch vụ như sau:

- Trường hợp sự cố được khắc phục và Hệ thống bắt đầu hoạt động lại trong thời gian từ 0h00’ đến 12h00’ thì thời điểm đóng thầu, mở thầu mới là 15h00’ cùng ngày.

- Trường hợp sự cố được khắc phục và Hệ thống bắt đầu hoạt động lại trong khoảng thời gian sau 12h00’ đến 24h00’ thì thời điểm đóng, mở thầu mới là 9h00’ của ngày tiếp theo.

- Trường hợp sự cố được khắc phục và Hệ thống bắt đầu hoạt động lại trong các ngày thứ 7, chủ nhật, ngày nghỉ lễ, tết thì thời điểm đóng, mở thầu mới là 9h00’ của ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ.

-Trường hợp phải gia hạn thời điểm đóng, mở thầu trường hợp trên thì việc đánh giá E-HSDT được thực hiện trên cơ sở thời điểm đóng, mở thầu nêu trong E-HSMT đã đăng tải lên Hệ thống.

Thông tư  số 04/2017/TT-BKHĐT thay thế cho Thông tư số 07/2016/TT-BKHĐT và Chương III Thông tư liên tịch sô 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015.

Hỗ trợ đóng mới tàu

Nhà nước sẽ hỗ trợ 35% giá trị đầu tư đóng mới nhưng không quá 6,7 tỷ đồng/tàu cho chủ tàu đóng mới và sở hữu tàu khai thác, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản (tàu vỏ thép) có tổng công suất máy chính từ 800CV đến dưới 1.000CV. Đối với đóng mới tàu cá có công suất máy chính từ 1.000CV trở lên, mức hỗ trợ tối đa 8 tỷ đồng/tàu.

Hỗ trợ 100% kinh phí mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên; 50% kinh phí mua bảo hiểm thân tàu hàng năm cho các tàu khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ là thành viên tổ đội, nghiệp đoàn nghề cá, hợp tác xã khai thác hải sản và có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên.

Đó là những nội dung đáng chú ý quy định tại  Nghị định số 17/2018/NĐ-CP về  sửa đổi, bổ sung một số chính sách phát triển thủy sản, có hiệu lực từ ngày 25/3/2018.

Phối hợp ngăn chặn, điều tra buôn lậu qua biên giới

Có hiệu lực từ ngày 10/03/2018, Nghị định số 12/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 2/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Trong đó, sửa đổi, bổ sung quy định phối hợp trong ngăn chặn, điều tra, lập hồ sơ và xử lý vi phạm. Cụ thể, cơ quan hải quan có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, công an, quản lý thị trường và các cơ quan hữu quan khác thực hiện các biện pháp ngăn chặn, điều tra, lập hồ sơ và xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu khi có yêu cầu.

Trong quá trình thực hiện các biện pháp ngăn chặn, điều tra, lập hồ sơ và xử lý vi phạm, theo đề nghị của cơ quan hải quan thì cơ quan công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, quản lý thị trường và các cơ quan hữu quan khác có trách nhiệm: Phối hợp lực lượng, hỗ trợ điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện khám người, phương tiện vận tải, đồ vật, nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo thủ tục hành chính và áp giải người vi phạm; phối hợp, hỗ trợ lực lượng, phương tiện trong việc lấy lời khai, thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra, xác lập chuyên án; phối hợp trong việc lập hồ sơ và xử lý các vụ việc vi phạm.

Trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan, căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan hải quan chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, quản lý thị trường và các cơ quan hữu quan khác tổ chức tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến công tác phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

 

KHÁNH VÂN