Kết quả giải quyết khiếu nại của công dân Mai Phước Hùng
Đăng ngày 04-07-2018 02:06

UBND thành phố vừa ban hành văn bản giải quyết khiếu nại của hộ ông Mai Phước Hùng, địa chỉ 86B Tôn Đức Thắng, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, khiếu nại về việc hỗ trợ do thay đổi giảm mặt cắt đường khi hình thành Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế và yêu cầu UBND thành phố xem xét, tính lại mức hỗ trợ theo quy định tại Điểm 2.3 Công văn số 955/UBND-QLĐBGT ngày 3-2-2015 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc hỗ trợ ảnh hưởng do thay đổi giảm mặt cắt đường tại dự án Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế.

Theo đó, căn cứ kết quả xác minh và kết quả kiểm tra, rà soát việc giải quyết hỗ trợ đối với các hộ dân bị ảnh hưởng do thay đổi giảm mặt cắt đường (trước mặt nhà) khi hình thành Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế, UBND thành phố kết luận, công trình Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế là công trình công cộng có ý nghĩa rất lớn, phục vụ cho lợi ích dân sinh và sự phát triển chung của thành phố. Hiện nay, không có quy định về bồi thường thiệt hại cho những hộ dân trong vùng có ảnh hưởng khi xây dựng công trình công cộng. Tuy nhiên, UBND thành phố đã có chủ trương xem xét hỗ trợ một phần đối với các hộ dân bị ảnh hưởng do thay đổi mặt cắt đường khi hình thành Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế. Đây là chủ trương đúng đắn, phù hợp với thực tế. UBND thành phố đã vận dụng những quy định về bồi thường thiệt hại đối với các hộ bị giải tỏa để xác định mức hỗ trợ một phần cho các hộ dân bị ảnh hưởng tùy điều kiện của từng hộ gia đình.

Tại Điểm 2.3 Công văn số 955/UBND-QLĐBGT ngày 3-2-2015 của UBND thành phố quy định đối với đường Tôn Đức Thắng (quận Liên Chiểu và Cẩm Lệ) thì cách tính áp dụng tương tự như các hộ phía đường Điện Biên Phủ và Trường Chinh nhưng giao Ban Giải phóng mặt bằng phối hợp với UBND quận Liên Chiểu, quận Cẩm Lệ và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát đề xuất cụ thể báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định. Do đó, Hội đồng Giải phóng mặt bằng đã đề xuất và được UBND thành phố phê duyệt tại Công văn số 2289/UBND-QLĐBGT ngày 31-3-2015 với mức hỗ trợ 1.285.000 đồng/m2 là phù hợp với thực tế và đúng với chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 955/UBND-QLĐBGT nêu trên. Ngoài ra, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 3129/QĐ-UBND ngày 19-5-2016 phê duyệt hỗ trợ thêm cho mỗi hộ với mức hỗ trợ 20% tổng giá trị hỗ trợ đã được UBND thành phố phê duyệt là đã có sự quan tâm đến điều kiện thực tế của các hộ trong cùng dự án.

Do vậy, nội dung khiếu nại của hộ ông Mai Phước Hùng về việc hỗ trợ bị ảnh hưởng do thay đổi giảm mặt cắt đường khi hình thành Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế và yêu cầu xem xét, tính lại mức hỗ trợ theo quy định tại Điểm 2.3 Công văn số 955/UBND-QLĐBGT ngày 3-2-2015 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng là không có cơ sở xem xét giải quyết.

UBND thành phố quyết định giữ nguyên mức hỗ trợ do thay đổi giảm mặt cắt đường khi hình thành Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế đối với hộ ông Mai Phước Hùng tại Quyết định số 2522/QĐ-UBND ngày 6-5-2015 và Quyết định số 3129/QĐ-UBND ngày 19-5-2016 của Chủ tịch UBND thành phố. Không chấp nhận nội dung khiếu nại của hộ ông Mai Phước Hùng đối với việc hỗ trợ bị ảnh hưởng do thay đổi giảm mặt cắt đường khi hình thành Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế và yêu cầu xem xét, tính lại mức hỗ trợ theo quy định tại Điểm 2.3 Công văn số 955/UBND-QLĐBGT ngày 3-2-2015 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại, hộ ông Mai Phước Hùng có quyền khiếu nại lần hai đến Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Cổng Thông tin điện tử thành phố