Chính sách nổi bật về công dân có hiệu lực từ tháng 7/2018
Đăng ngày 10-07-2018 02:46

Giảm giá dịch vụ khám bệnh BHYT từ ngày 15/7/2018; Chế độ ưu tiên cho công chức ngành kiểm toán; Hỗ trợ thân nhân đi theo cán bộ làm việc nước ngoài; 5 điều kiện được hưởng án treo; Quy định mới về chế độ, chính sách của lực lượng cảnh vệ; 4 trường hợp cảnh vệ được nổ súng... là những chính sách nổi bật về công dân có hiệu lực từ tháng 7/2018.

Giảm giá dịch vụ khám bệnh BHYT từ ngày 15/7/2018

Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 15/2018/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ KCB BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí KCB trong một số trường hợp.

Theo đó, mức giá khám bệnh BHYT tại các cơ sở y tế KCB (mức giá này bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương) thay đổi như sau:

- Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I từ 39.000 đồng/lượt xuống còn 33.100 đồng/lượt

- Bệnh viện hạng II từ 35.000 đồng/lượt xuống còn 29.600 đồng/lượt

- Bệnh viện hạng III từ 31.000 đồng/lượt xuống còn 26.200 đồng/lượt

- Bệnh viện hạng IV từ 29.000 đồng/lượt xuống còn 23.300 đồng/lượt

- Bổ sung mức giá khám chữa bệnh tại Trạm y tế xã là 23.300 đồng/lượt.

- Giá siêu âm 38.000 đồng, chụp Xquang từ 44.000 - 66.000 đồng

Cũng theo Thông tư số 15/2018/TT-BYT, người bệnh vào khoa cấp cứu, có thời gian cấp cứu, điều trị dưới 4 giờ không phải trả tiền ngày giường bệnh hồi sức cấp cứu. Trường hợp nằm trên băng ca, giường gấp chỉ phải trả bằng 50% tiền giường. Đặc biệt, bệnh viện bố trí nằm ghép 2 người/giường chỉ được bảo hiểm xã hội thanh toán 1/2 mức giá giường bệnh, nằm ghép 3 người thanh toán 1/3 mức giá.

Bên cạnh đó, Thông tư số 15/2018/TT-BYT cũng quy định cụ thể về mức giá dịch vụ khám bệnh, hội chẩn, giá dịch vụ kỹ thuật y tế cụ thể tại các Phụ lục II, III ban hành kèm theo Thông tư.

Thông tư số 15/2018/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 15/7/2018 và thay thế Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015.

Chế độ ưu tiên cho công chức ngành kiểm toán

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 66/2018/NĐ-CP quy định về chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước.

Chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước thực hiện theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 325/2016/UBTVQH14 ngày 29/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản quy định, hướng dẫn về tiền lương của Chính phủ.

Theo đó, hằng năm, căn cứ vào kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước được trích 5% số tiền do Kiểm toán nhà nước phát hiện và kiến nghị theo quy định, bao gồm: Các khoản tăng thu ngân sách nhà nước về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác; các khoản đã chi ngân sách sai chế độ đã nộp lại ngân sách nhà nước; các khoản đã chi ngân sách sai chế độ đã được cơ quan có thẩm quyền xử lý giảm chi, giảm thanh toán; các khoản kinh phí bố trí dự toán vượt định mức phân bổ, sai nguồn do Kiểm toán Nhà nước phát hiện và kiến nghị đã được cơ quan có thẩm quyền xử lý thu hồi nộp ngân sách nhà nước.

Kiểm toán Nhà nước sử dụng số kinh phí 5% để chi cho các nội dung sau: Chi khuyến khích, thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước không vượt quá 0,8 lần mức lương do Nhà nước quy định, gồm: Lương ngạch bậc, chức vụ;  Các khoản phụ cấp: phụ cấp chức vụ, phụ cấp vượt khung và phụ cấp ưu đãi theo nghề quy định tại Nghị quyết số 325/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 29/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chế độ đối với cán bộ, công chức của Kiểm toán nhà nước.

Số kinh phí còn lại sau khi chi khuyến khích, thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước được sử dụng để đầu tư cơ sở vật chất và tăng cường năng lực hoạt động của ngành.

Nghị định số 66/2018/NĐ-CP  có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018 và áp dụng từ năm ngân sách 2017.

Hỗ trợ thân nhân đi theo cán bộ làm việc nước ngoài

Có hiệu lực từ ngày 1/7/2018, Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài sửa đổi, bổ sung chế độ hỗ trợ dành cho thành viên, vợ (chồng) và con chưa thành niên đi theo thành viên cơ quan đại diện nước Việt Nam ở nước ngoài.

Quy định cũng nêu rõ hỗ trợ một phần học phí và chi phí mua bảo hiểm khám chữa bệnh tại quốc gia tiếp nhận đối với con chưa thành niên đi theo thành viên cơ quan đại diện.

Đồng thời bảo đảm chi phí đi lại cho thành viên cơ quan đại diện, vợ (chồng) thành viên cơ quan đại diện được cử đi công tác nhiệm kỳ khi cha, mẹ; cha, mẹ vợ (chồng); vợ (chồng); con của thành viên qua đời.

5 điều kiện được hưởng án treo

Ngày 15/5/2018, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ra Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP có hiệu lực từ ngày 1/7/2018 hướng dẫn áp dụng về các điều kiện được hưởng án treo.

Theo đó, các đối tượng  bị xử phạt tù không quá 3 năm; Có nhân thân tốt; Có từ 2 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên; Có nơi cư trú rõ ràng hoặc nơi làm việc ổn định để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám sát, giáo dục; Xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù nếu người phạm tội có khả năng tự cải tạo, cho họ hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội sẽ được hưởng án treo. Tuy nhiên, thời gian thử thách của án treo phải bằng hai lần mức hình phạt tù, nhưng không dưới 1 năm và không được quá 5 năm

Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP không cho hưởng án treo với người phạm tội bị xét xử cùng 1 lần về nhiều tội; phạm tội nhiều lần; bị truy nã hoặc là người chủ mưu

Quy định mới về chế độ, chính sách của lực lượng cảnh vệ

Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cảnh vệ.

Theo đó, chế độ phụ cấp đặc thù, trợ cấp, hỗ trợ đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh vệ được quy định như sau:

- Hưởng mức phụ cấp đặc thù từ 15 - 30% tính trên mức lương cấp bậc hàm hoặc phụ cấp cấp bậc hàm hiện hưởng ngoài các chế độ phụ cấp khác (nếu có) tùy từng đối tượng;

- Hưởng phụ cấp nhà ở, chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội và được bảo đảm nhà ở công vụ theo quy định của Luật Công an nhân dân và các văn bản khác có liên quan;

- Đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ khi hết thời hạn phục vụ tại ngũ trong lực lượng cảnh vệ được trợ cấp học nghề hoặc trợ cấp tạo việc làm, được ưu tiên tuyển sinh thi vào các trường Công an, Quân đội,…

Chế độ phụ cấp đặc thù, trợ cấp, hỗ trợ này được trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

4 trường hợp cảnh vệ được nổ súng

Nội dung trên được quy định tại Luật Cảnh vệ có hiệu lực từ ngày 1/7, quy định nguyên tắc và các trường hợp được phép nổ súng.

Theo đó, cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ được nổ súng trong các tình huống sau: cảnh báo người đang đột nhập vào khu vực, mục tiêu cảnh vệ; nổ súng vào người đang đột nhập vào khu vực, mục tiêu cảnh vệ, sau khi đã ra hiệu lệnh dừng lại và bắn chỉ thiên nhưng không hiệu quả; vô hiệu hóa trường hợp đang có hành vi tấn công trực tiếp đối tượng cảnh vệ hoặc cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ đang thực hiện nhiệm vụ; trường hợp nổ súng khác quy định tại Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Trong trường hợp cấp bách, để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đối tượng cảnh vệ, cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ được huy động người, phương tiện thông tin, phương tiện giao thông, phương tiện khác và người đang sử dụng, điều khiển phương tiện đó (trừ trường hợp phương tiện thuộc cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế...).

MINH ANH