Kết quả giải quyết khiếu nại của hộ ông Đinh Chín
Đăng ngày 21-07-2018 13:46

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 2893/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với hộ ông Đinh Chín, trú tại 68 Điện Biên Phủ, phường Chính Gián, quận Thanh Khê yêu cầu giải quyết hỗ trợ thiệt hại về đất vì ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh 8 tháng do bị ảnh hưởng thay đổi mặt cắt đường (trước mặt nhà) khi hình thành Nút giao Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương.

Theo đó, qua kết quả xác minh và kiểm tra, rà soát việc giải quyết hỗ trợ đối với các hộ dân bị ảnh hưởng do thay đổi giảm mặt cắt đường (trước mặt nhà) khi hình thành Nút giao Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương, UBND thành phố kết luận, dự án nút giao Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương là công trình công cộng có ý nghĩa rất lớn trong việc giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, đồng thời khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật các khu vực lân cận. Dự án không thu hồi đất, hiện nay pháp luật chưa có quy định về việc bồi thường và hỗ trợ thiệt hại đối với người sử dụng đất bị ảnh hưởng trong vùng dự án. Tuy nhiên, trên thực tế, dự án đã ảnh hưởng đến quyền lợi của các hộ dân nên UBND thành phố đã xem xét hỗ trợ thiệt hại về đất cho các hộ. 

Hộ ông Đinh Chín khiếu nại yêu cầu giải quyết hỗ trợ thiệt hại về đất theo Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND là không có cơ sở giải quyết. Đối với nội dung đề nghị yêu cầu hỗ trợ thêm do ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ được UBND thành phố xem xét giải quyết sau khi có báo cáo của Hội đồng Giải phóng mặt bằng và các đơn vị liên quan.

Trên cơ sở đó, UBND thành phố quyết định giữ nguyên Quyết định 651/QĐ-UBND ngày 3/2/2017 về việc phê duyệt hỗ trợ của các đơn vị, hộ gia đình bị ảnh hưởng do thay đổi mặt cắt đường (trước mặt nhà) khi hình thành Nút giao Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương (phần phê duyệt đối với hộ ông Đinh Chín). Không chấp nhận nội dung khiếu nại của hộ ông Đinh Chín về việc yêu cầu giải quyết hỗ trợ thiệt hại về đất theo Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND, nhân hệ số K=3 hoặc theo Quyết định 50/2014/QĐ-UBND, nhân hệ số K=5 và hỗ trợ bằng 50% giá trị đất và hỗ trợ thêm do ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định, nếu không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại, hộ ông Đinh Chín có quyền khiếu nại lần hai đến Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Chánh Văn phòng UBND thành phố, Chánh Thanh tra thành phố, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, Chủ tịch UBND phường Chính Gián, hộ ông Đinh Chín và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT