Kết quả giải quyết khiếu nại của hộ ông Nguyễn Dũng
Đăng ngày 03-08-2018 07:11

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 2896/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của hộ ông Nguyễn Dũng (lần đầu), trú tại 80 Điện Biên Phủ, phường Chính Gián, quận Thanh Khê.

Hộ ông Nguyễn Dũng khiếu nại yêu cầu giải quyết hỗ trợ thiệt hại về đất theo Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 20-12-2016 của UBND thành phố ban hành giá các loại đất trên địa bàn thành phố, nhân hệ số K=3 hoặc theo Quyết định 50/2014/QĐ-UBND ngày 20-12-2014 của UBND thành phố ban hành giá các loại đất trên địa bàn thành phố, nhân hệ số K=5 và hỗ trợ bằng 50% giá trị đất; hỗ trợ thêm do ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh 08 tháng do bị ảnh hưởng thay đổi mặt cắt đường (trước mặt nhà) khi hình thành nút giao Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương.

Theo đó, qua kết quả xác minh và kiểm tra, rà soát việc giải quyết hỗ trợ đối với các hộ dân bị ảnh hưởng do thay đổi giảm mặt cắt đường (trước mặt nhà) khi hình thành Nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương, UBND thành phố kết luận, dự án Nút giao Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương là công trình công cộng có ý nghĩa rất lớn trong việc giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, đồng thời khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật các khu vực lân cận.

Dự án không thu hồi đất, và hiện nay pháp luật chưa có quy định về việc bồi thường và hỗ trợ thiệt hại đối với người sử dụng đất bị ảnh hưởng trong vùng dự án. Tuy nhiên trên thực tế, dự án đã ảnh hưởng đến quyền lợi của các hộ dân nên trên cơ sở đề xuất của Hội đồng Giải phóng mặt bằng (GPMB), UBND thành phố đã xem xét giải quyết hỗ trợ thiệt hại về đất cho các hộ như nêu ở trên.

Hộ ông Nguyễn Dũng khiếu nại yêu cầu giải quyết hỗ trợ thiệt hại về đất theo Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND là không có cơ sở giải quyết. Vì UBND thành phố phê duyệt chủ trương thực hiện dự án, đơn giá hỗ trợ tại Thông báo số 175/TB-UBND ngày 1-12-2016 và Công văn số 10299/UBND-QLĐTư ngày 16-12-2016. Tại thời điểm này, Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND chưa được ban hành. Do vậy, việc xác định chênh lệch đơn giá đường Điện Biên Phủ trước và sau khi thực hiện dự án, tỷ lệ phần trăm, mức hỗ trợ theo Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND là có cơ sở và đảm bảo đúng quy định.

Cùng với đó, việc hộ ông Nguyễn Dũng yêu cầu hỗ trợ thêm do ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất - kinh doanh là không có cơ sở xem xét giải quyết vì hộ ông Nguyễn Dũng đã cho Công ty TNHH MTV Sàn gỗ Vĩnh Lộc thuê mặt bằng, và UBND thành phố đã giải quyết hỗ trợ tiền thuê mặt bằng và ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh cho Công ty TNHH MTV Sàn gỗ Vĩnh Lộc.

Trên cơ sở đó, UBND thành phố quyết định giữ nguyên Quyết định 651/QĐ-UBND ngày 3-2-2017 của Chủ tịch UBND thành phố về việc phê duyệt hỗ trợ của các đơn vị, hộ gia đình bị ảnh hưởng do thay đổi giảm mặt cắt đường (trước mặt nhà) khi hình thành Nút giao Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương (phần phê duyệt đối với hộ ông Nguyễn Dũng).

Đồng thời, không chấp nhận nội dung khiếu nại của hộ ông Nguyễn Dũng về việc yêu cầu giải quyết hỗ trợ thiệt hại về đất theo Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND, nhân hệ số K=3 hoặc theo Quyết định 50/2014/QĐ-UBND, nhân hệ số K=5 và hỗ trợ bằng 50% giá trị đất và hỗ trợ thêm do ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh.

Nếu không đồng ý với quyết định này thì hộ ông Nguyễn Dũng có quyền khiếu nại lần hai đến Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.​​

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT