Kết quả giải quyết khiếu nại lần hai của ông Phan Bách Thắng (Phan Bá Hiệp)
Đăng ngày 03-08-2018 07:48

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 2920/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại lần hai của ông Phan Bách Thắng (tên trước đây là Phan Bá Hiệp), trú tại tổ 31A (nay là tổ 37), phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ.

Ồng Phan Bách Thắng khiếu nại Công văn số 1225/SLĐTBXH-TTr ngày 26-7-2012 và Công văn số 1312/SLĐTBXH-TTr ngày 9-6-2017 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) thành phố về việc không giải quyết chế độ người hưởng chính sách như thương binh cho ông.

Qua kết quả xác minh nội dung khiếu nại và kết quả đối thoại với ông Phan Bách Thắng, UBND thành phố kết luận, việc Sở LĐTBXH không giải quyết chế độ người hưởng chính sách như thương binh cho ông Phan Bách Thắng là hoàn toàn đúng với quy định của pháp luật vì: Căn cứ các quy định của pháp luật hướng dẫn về hồ sơ công nhận người hưởng chính sách như thương binh bị thương, kết quả xác minh tại UBND xã Hòa Thọ, Công an thành phố và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã cho thấy việc ông Phan Bách Thắng khai bị bắt tù đày và bị tra tấn dẫn đến mù mắt là không có căn cứ, do vậy Sở LĐTBXH không đủ cơ sở pháp lý để xác lập hồ sơ đề nghị xác nhận người hưởng chính sách như thương binh cho ông.

Về trình tự, thủ tục và thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu là đúng quy định của Luật Khiếu nại ngày 11-11-2011, Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 3-10-2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 30-10-2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính và Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 13-6-2016 của UBND thành phố ban hành quy định chi tiết quy trình giải quyết khiếu nại của tổ chức, công dân trên địa bàn thành phố.

Từ những nhận định và căn cứ nêu trên, UBND thành phố quyết định công nhận và giữ nguyên nội dung Quyết định số 13285/QĐ-SLĐTBXH ngày 10-10-2017 của Giám đốc Sở LĐTBXH thành phố “Về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Phan Bách Thắng trú tại tổ 31A, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ” (lần đầu) là đúng.

Cùng với đó, không chấp nhận nội dung khiếu nại của ông Phan Bách Thắng đối với Công văn số 1225/SLĐTBXH-TTr ngày 26-7-2012 và Công văn số 1312/SLĐTBXH-TTr ngày 9-6-2017 của Sở LĐTBXH thành phố về việc không giải quyết chế độ người hưởng chính sách như thương binh cho ông.

Đồng thời, yêu cầu ông Phan Bách Thắng và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện Quyết định số 13285/QĐ-SLĐTBXH ngày 10-10-2017 của Giám đốc Sở LĐTBXH thành phố “về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Phan Bách Thắng trú tại tổ 31A, phường Hòa Thọ Đông, quận cẩm Lệ”.

Trong thời hạn 1 năm, kể từ ngày nhận được quyết định này, nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại thì ông Phan Bách Thắng có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT