UBND thành phố đối thoại 02 hộ dân: Rà soát lại toàn diện nội dung khiếu nại
Đăng ngày 11-10-2018 20:06, Lượt xem: 296

Ngày 11-10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng chủ trì buổi đối thoại với 02 hộ dân gồm ông Lê Cao Thôi (trú tại 20 Hà Tông Quyền, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) và ông Lê Thành Thương (trú tại 299/24 Hải Phòng, phường Tân Chính, quận Thanh Khê) khiếu nại về việc bồi thường thiệt hại và bố trí tái định cư khi thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu đô thị sinh thái Quan Nam - Thủy Tú.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng chủ trì buổi đối thoại với hộ ông Lê Cao Thôi và hộ ông Lê Thành Thương

Hộ ông Lê Cao Thôi không đồng ý hỗ trợ 500m2 theo giá đất ở; và yêu cầu bồi thường toàn bộ 700 m2 đất ở kê khai theo Chỉ thị 299/TTg ngày 10-11-1080 của Thủ tướng Chính phủ, xem xét tái định cư trên toàn bộ diện tích 794,9m2 đất bị thu hồi và tính lại giá đất bồi thường theo đơn giá quy định của UBND thành phố tại thời điểm hiện tại (năm 2018). Theo xác nhận của các cơ quan có liên quan, hộ ông Lê Cao Thôi đã có nhà ở tại thời điểm kiểm định lần đầu ngày 24-6-2005, nhưng sau đó bị bão sụp và không xây dựng lại do nằm trong vùng quy hoạch dự án Khu đô thị sinh thái Quan Nam - Thủy Tú. Vì không xin làm nhà được nên gia đình ông Thôi chuyển đến 20 Hà Tông Quyền, quận Cẩm Lệ để ở. Đến thời điểm kiểm định ngày 25-7-2011, trên đất của hộ ông Thôi không có nhà, chỉ còn phần móng. Hộ ông Lê Cao Thôi cũng yêu cầu lập thủ tục bồi thường nhà theo Biên bản kiểm định ngày 24-6-2005.

Trong khi đó, hộ Lê Thành Thương thì yêu cầu xem xét lại cơ sở pháp lý khi nhà nước thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 8 “Điều kiện để được bồi thường đất” tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3-12-2004 và Điều 3 Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND ngày 24-12-2009 của UBND thành phố. Cùng với đó, hộ ông Lê Thành Thương cũng đề nghị xác định lại giá trị đền bù đất khuôn viên 1.461,2m2 theo Quyết định 36 của UBND thành phố và áp dụng giá đất đền bù đối với đất ở 500m2 và đất khuôn viên 1.461,2m2 theo đơn giá đất quy định tại thời điểm hiện tại của UBND thành phố. Đồng thời, đề nghị xem xét bố trí tái định cư đối với diện tích đất thu hồi của gia đình 1.961,2m2 (cả phần đất ở và đất khuôn viên) theo Quyết định 36, bố trí đất đúng Phương án tại Khu dân cư đã có đất thực tế, và xác định lại giá trị đền bù theo đúng loại đường, vị trí và hệ số của đường theo quy định tại Quyết định 35 ngày 24-12-2011 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Sau khi nghe báo cáo xác minh nội dung khiếu nại của công dân, ý kiến từ các cơ quan chức năng cũng như công dân khiếu nại, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng kết luận: giao Thanh tra thành phố và Hội đồng giải phóng mặt bằng quận Liên Chiểu rà soát lại toàn diện những căn cứ pháp lý cũng như kiến nghị của công dân; tham mưu, đề xuất lại cho UBND thành phố phê duyệt đền bù, hỗ trợ và bố trí tái định cư. Việc rà soát, xem xét phải hoàn thành và báo cáo UBND thành phố để có thể bố trí lịch đối thoại lại với hộ ông Lê Cao Thôi và hộ ông Lê Thành Thương vào ngày 25-10.

QUỲNH ĐAN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác