Chấm dứt việc xem xét, giải quyết khiếu nại của hộ ông Nguyễn Trường Chiến
Đăng ngày 15-10-2018 09:09, Lượt xem: 202

UBND thành phố vừa ban hành văn bản về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Trường Chiến, trú tại 31 Nguyễn Thế Lộc, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà. Cụ thể như sau:

Nội dung khiếu nại về việc đền bù thiệt hại về đất và yêu cầu được đền bù về đất cho gia đình ông Nguyễn Trường Chiến theo quy định tại thời điểm năm 2005 đã được giải quyết theo quy định của pháp luật tại Quyết định số 4495/QĐ-UBND ngày 4-7-2006 của Chủ tịch UBND thành phố. Ngày 20-3-2013, Chủ tịch UBND thành phố có Thông báo số 50/TB- UBND về việc chấm dứt thụ lý giải quyết nại đối với hộ ông Chiến.

Trên cơ sở rà soát kết quả giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Trường Chiến, ngày 31-10-2016 Thanh tra Chính phủ có Công văn số 2867/TTCP-CH về việc khiếu nại của một số công dân thành phố Đà Nẵng, trong đó đã thông báo như sau: “... Qua rà soát, thấy khiếu nại của ông Nguyễn Trường Chiến không có tình tiết mới làm cơ sở để xem xét lại; thống nhất với Thông báo số 50/TB-UBND ngày 20-3-2013 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại đối với hộ ông Nguyễn Trường Chiến”.

Do vậy, Chủ tịch UBND thành phố thông báo cho hộ ông Nguyễn Trường Chiến được biết và kể từ nay chấm dứt việc xem xét, giải quyết khiếu nại của hộ ông Nguyễn Trường Chiến về việc đền bù thiệt hại về đất khi thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu dân cư An Hải Bắc II.

Cổng Thông tin điện tử thành phố

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác