Kết quả giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Bính
Đăng ngày 17-07-2019 05:27

Ngày 20-6, UBND thành phố ban hành quyết định số 2710/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Bính, trú tại số nhà 699 Ngô Quyền, tổ 19, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, với nội dung như sau:

Xét đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Bính, trú tại số nhà 699 Ngô Quyền, tổ 19, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng; xét Báo cáo số 329/BC-TTTP ngày 3 tháng 5 năm 2019 và Tờ trình số 438/TTr-TTTP ngày 17/6/2019 của Thanh tra thành phố về việc kiểm tra đơn khiếu nại của ông, nhận thấy:

Hộ ông thuộc diện giải tỏa để thực hiện dự án Khu du lịch ven biển, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn. Căn cứ vào nguồn gốc sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Bính và báo cáo đề xuất của Hội đồng GPMB, UBND thành phố giải quyết hỗ trợ 100%  giá đất nông nghiệp hạng 1, hỗ rợ vật kiến trúc và cây cối hoa màu đúng quy định tại Quyết định số 71/2007/QĐ-UBND quy định về bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố và đảm bảo được quyền lợi của gia đình ông. Nay ông có đơn khiếu nại và yêu cầu đền bù đất thay cho việc hỗ trợ là không có cơ sở để xem xét.   

Từ những căn cứ nêu trên và theo đề nghị của Chánh Thanh tra thành phố, UBND thành phố quyết định giữ nguyên các quyết định phê duyệt giải quyết về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do thu hồi đất của ông Nguyễn Văn Bính để thực hiện Dự án Khu du lịch ven biển 39 ha tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn.
Nếu ông có đơn xin thuê chung cư thì giao Sở Xây dựng thẩm tra, rà soát về hoàn cảnh của ông Nguyễn Văn Bính kết hợp có hồ sơ giải tỏa về đất, gia đình chính sách, báo cáo đề xuất UBND thành phố xem xét về cho thuê chung cư theo quy định của pháp luật. 
Hội đồng bồi thường thiệt hai, hỗ trợ và tái định cư quận Ngũ Hành Sơn xem xét điều kiện hoàn cảnh của ông Nguyễn Văn Bính, báo cáo đề xuất UBND thành phố xem xét giải quyết hỗ trợ khó khăn theo quy định.

Nếu không đồng ý với Quyết định này thì ông Nguyễn Văn Bính được khiếu nại lần hai đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ 
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT