Chương trình truyền hình kênh VTV6 từ 22/2/2021– 28/2/2021
Đăng ngày 22-02-2021 09:04

Thứ Hai (22/2)

 • 00:00
 • 00:30Khám phá thế giớiƯớc mơ đồng quê - Tập 14: "Cornwall- nước Anh"
 • 01:00Phim truyệnChạy trốn thanh xuân - Tập 15
 • 02:15Khám phá thế giớiNơi đường chân trời - Tập 10
 • 03:30Thể thaoTạp chí cầu lông thế giới
 • 04:00Phim truyệnChạy trốn thanh xuân - Tập 16
 • 04:45Khám phá Việt NamNgười Bố Y ở Lao Hầu
 • 05:00Khám phá thế giớiƯớc mơ đồng quê – Tập 14: "Cornwall- nước Anh"
 • 05:30Thể thaoTạp chí cầu lông thế giới
 • 06:00Chuyến đi màu xanh
 • 06:30Nhịp đập Thể Thao
 • 07:00Thể thao
 • 08:30Phim truyệnChạy trốn thanh xuân - Tập 17
 • 09:15Khám phá thế giớiNơi đường chân trời - Tập 11
 • 09:40Thời tiết
 • 10:00Khám phá Việt Nam
 • 11:30VTV Sports News
 • 12:00Bữa trưa vui vẻ
 • 13:00Thể thao
 • 14:00Phim truyệnChạy trốn thanh xuân - Tập 17
 • 14:45Khám phá thế giớiNơi đường chân trời - Tập 11
 • 16:00Khám phá Việt Nam
 • 17:00Khám phá thế giớiƯớc mơ đồng quê – Tập 15: "Hồ Constance, nước Đức"
 • 17:30Phim Sitcom
 • 18:00VTV Sports News
 • 18:30Bản tin thế hệ số
 • 19:00Phim truyệnKhúc hát mặt trời - Tập 22
 • 19:45Phim truyệnKhúc hát mặt trời - Tập 23
 • 20:45Phim truyệnNữ hoàng Ekaterina đệ nhị - Tập 16
 • 21:30Chuyến đi màu xanh
 • 22:00360 độ thể thao
 • 22:30Bản tin thế hệ số
 • 23:00Thể thao

Thứ Ba (23/2)

 • 00:00
 • 00:30Khám phá thế giớiƯớc mơ đồng quê - Tập 15: "Hồ Constance, nước Đức"
 • 01:00Phim truyệnChạy trốn thanh xuân - Tập 16
 • 02:15Khám phá thế giớiNơi đường chân trời - Tập 11
 • 03:00Chuyến đi màu xanh
 • 03:30Thể thao
 • 04:00Phim truyệnChạy trốn thanh xuân - Tập 17
 • 04:45Khám phá Việt Nam
 • 05:00Khám phá thế giớiƯớc mơ đồng quê – Tập 15: "Hồ Constance, nước Đức"
 • 05:30Thể thao
 • 06:30Nhịp đập Thể Thao
 • 07:00Thể thao
 • 08:30Phim truyệnChạy trốn thanh xuân - Tập 18
 • 09:15Khám phá thế giớiNơi đường chân trời - Tập 12
 • 09:40Thời tiết
 • 10:00Khám phá Việt Nam
 • 11:30VTV Sports News
 • 12:00Bữa trưa vui vẻ
 • 13:00Thể thao
 • 14:00Phim truyệnChạy trốn thanh xuân - Tập 18
 • 14:45Khám phá thế giớiNơi đường chân trời - Tập 12
 • 16:00Khám phá Việt Nam
 • 16:30Chuyến đi màu xanh
 • 17:00Khám phá thế giớiƯớc mơ đồng quê - Tập 16: "Smaland- Thụy Điển"
 • 17:30Phim Sitcom
 • 18:00VTV Sports NewsNg
 • 18:30Bản tin thế hệ số
 • 19:00Phim truyệnKhúc hát mặt trời - Tập 24
 • 19:45Phim truyệnQuỳnh búp bê - Tập 1
 • 20:45Phim truyệnNữ hoàng Ekaterina đệ nhị - Tập 17
 • 21:30Cuộc đua không dừng lại
 • 22:00360 độ thể thao
 • 22:30Bản tin thế hệ số
 • 23:00Thể thao

Thứ tư (24/2)

 • 00:00
 • 00:30Khám phá thế giớiƯớc mơ đồng quê – Tập 16: "Smaland- Thụy Điển"
 • 01:00Phim truyệnChạy trốn thanh xuân - Tập 17
 • 01:45Chuyến đi màu xanh
 • 02:15Khám phá thế giớiNơi đường chân trời - Tập 12
 • 03:30Thể thao
 • 04:00Phim truyệnChạy trốn thanh xuân - Tập 18
 • 04:45Khám phá Việt Nam
 • 05:00Khám phá thế giớiƯớc mơ đồng quê - Tập 16: "Smaland- Thụy Điển"
 • 05:30Thể thao
 • 06:30Nhịp đập Thể Thao
 • 07:00Thể thao
 • 08:30Phim truyệnChạy trốn thanh xuân - Tập 19
 • 09:15Khám phá thế giớiNơi đường chân trời - Tập 13
 • 09:40Thời tiết
 • 10:00Khám phá Việt Nam
 • 11:30VTV Sports News
 • 12:00Bữa trưa vui vẻ
 • 13:00Thể thao
 • 14:00Phim truyệnChạy trốn thanh xuân - Tập 19
 • 14:45Khám phá thế giớiNơi đường chân trời - Tập 13
 • 15:30Chuyến đi màu xanh
 • 16:00Khám phá Việt Nam
 • 17:00Khám phá thế giớiƯớc mơ đồng quê – Tập 17
 • 17:30Phim Sitcom
 • 18:00VTV Sports News
 • 18:30Bản tin thế hệ số
 • 19:00Phim truyệnQuỳnh búp bê - Tập 2
 • 19:45Phim truyệnQuỳnh búp bê - Tập 3
 • 20:45Phim truyệnNữ hoàng Ekaterina đệ nhị - Tập 18
 • 21:30Chiến binh xanh
 • 22:00360 độ thể thao
 • 22:30Bản tin thế hệ số
 • 23:00Thể thao

Thứ năm (25/2)

 • 00:00
 • 00:30Khám phá thế giớiƯớc mơ đồng quê - Tập 17
 • 01:00Phim truyệnChạy trốn thanh xuân - Tập 18
 • 02:15Khám phá thế giớiNơi đường chân trời - Tập 13
 • 03:30Thể thao
 • 04:00Phim truyệnChạy trốn thanh xuân - Tập 19
 • 04:45Khám phá Việt Nam
 • 05:00Khám phá thế giớiƯớc mơ đồng quê – Tập 17
 • 05:30Thể thao
 • 06:30Nhịp đập Thể Thao
 • 07:00Thể thao
 • 08:30Phim truyệnChạy trốn thanh xuân - Tập 19
 • 09:15Khám phá thế giớiNơi đường chân trời - Tập 14 - ĐẢO CORSE
 • 09:40Thời tiết
 • 10:00Khám phá Việt Nam
 • 11:30VTV Sports News
 • 12:00Bữa trưa vui vẻ
 • 13:00Thể thao
 • 13:30Chuyến đi màu xanh
 • 14:00Phim truyệnChạy trốn thanh xuân - Tập 19
 • 14:45Khám phá thế giớiNơi đường chân trời - Tập 14 - ĐẢO CORSE
 • 15:30Cuộc đua không dừng lại
 • 16:00Khám phá Việt Nam
 • 17:00Khám phá thế giớiƯớc mơ đồng quê – Tập 18: "Normandy - nước Pháp"
 • 17:30Phim Sitcom
 • 18:00VTV Sports News
 • 18:30Bản tin thế hệ số
 • 19:00Phim truyệnQuỳnh búp bê - Tập 4
 • 19:45Phim truyệnQuỳnh búp bê - Tập 5
 • 20:45Phim truyệnNữ hoàng Ekaterina đệ nhị - Tập 19
 • 21:30Những phụ nữ có Gu
 • 22:00360 độ thể thao
 • 22:30Bản tin thế hệ số
 • 23:00Thể thao

Thứ sáu (26/2)

 • 00:00
 • 00:30Khám phá thế giớiƯớc mơ đồng quê - Tập 18: "Normandy - nước Pháp"
 • 01:00Phim truyệnChạy trốn thanh xuân - Tập 19
 • 02:15Khám phá thế giớiNơi đường chân trời - Tập 14 - ĐẢO CORSE
 • 03:30Thể thao
 • 04:00Phim truyệnChạy trốn thanh xuân - Tập 19
 • 04:45Khám phá Việt Nam
 • 05:00Khám phá thế giớiƯớc mơ đồng quê – Tập 18: "Normandy - nước Pháp"
 • 05:30Thể thao
 • 06:30Nhịp đập Thể Thao
 • 07:00Thể thao
 • 08:30Phim truyệnChạy trốn thanh xuân - Tập 20
 • 09:15Khám phá thế giớiNơi đường chân trời - Tập 15
 • 09:40Thời tiết
 • 10:00Khám phá Việt Nam
 • 10:30Chuyến đi màu xanh
 • 11:30VTV Sports News
 • 12:00Bữa trưa vui vẻ
 • 13:00Thể thao
 • 13:30Cuộc đua không dừng lại
 • 14:00Phim truyệnChạy trốn thanh xuân - Tập 20
 • 14:45Khám phá thế giớiNơi đường chân trời - Tập 15
 • 15:30Chiến binh xanh
 • 16:00Khám phá Việt Nam
 • 17:00Khám phá thế giớiƯớc mơ đồng quê – Tập 19
 • 17:30Phim Sitcom
 • 18:00VTV Sports News
 • 18:30Bản tin thế hệ số
 • 19:00Phim truyệnQuỳnh búp bê - Tập 6
 • 19:45Phim truyệnQuỳnh búp bê - Tập 7
 • 20:45Phim truyệnNữ hoàng Ekaterina đệ nhị - Tập 20
 • 21:30Ghế không tựaCa sỹ Hoàng Quyên
 • 22:00360 độ thể thao
 • 22:30Bản tin thế hệ số
 • 23:00Thể thao

Thứ bảy (27/2)

 

Chủ Nhật (28/2)

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT