Chương trình truyền hình kênh VTV6 từ 18/10/2021– 24/10/2021
Đăng ngày 18-10-2021 09:02

Thứ Hai – 18/10:

 • 00:00
 • 00:30Khám phá thế giớiNhững tiến bộ của công nghệ - Tập 1
 • 01:00Phim truyệnTrang trại hoa hồng - Tập 13
 • 02:15Khám phá thế giớiLoài vượn hát - Tập 2
 • 03:30Thể thaoTạp chí Cầu lông thế giới
 • 04:00Phim truyệnTrang trại hoa hồng - Tập 14
 • 04:45Khám phá Việt NamTứ trấn Thăng Long
 • 05:00Khám phá thế giớiNhững tiến bộ của công nghệ - Tập 1
 • 06:00Nhịp đập Thể Thao
 • 06:30Thể thaoCác trận chung kết giải cầu lông thế giới Thomas - Uber Cup 2020
 • 08:00Phim truyệnTrang trại hoa hồng - Tập 15
 • 08:45Khám phá thế giớiThiên nhiên hoang dã xứ Wales – Tập 1: Mặt trời trở lại
 • 09:40Thời tiết
 • 10:30Thể thaoTạp chí Cầu lông thế giới
 • 11:30VTV Sports News
 • 12:00Bữa trưa vui vẻ
 • 13:00Giờ vàng thể thao
 • 14:00Phim truyệnTrang trại hoa hồng - Tập 15
 • 14:45Khám phá thế giớiThiên nhiên hoang dã xứ Wales - Tập 1: Mặt trời trở lại
 • 16:00Khám phá Việt NamLàng Yến Vỹ
 • 17:00Khám phá thế giớiNhững tiến bộ của công nghệ - Tập 2
 • 17:30Những mảnh ghép của cuộc sốngTập 1: Vật chủ truyền nhiễm
 • 18:00VTV Sports News
 • 18:30Bản tin thế hệ số
 • 19:00Phim truyệnĐiều bí mật - Tập 28
 • 19:45Phim truyệnĐiều bí mật - Tập 29
 • 20:45Phim truyệnBa kiếp nhân duyên - Tập 38
 • 22:00360 độ thể thao
 • 22:30Bản tin thế hệ số
 • 23:00Thể thaoCác trận chung kết giải cầu lông thế giới Thomas - Uber Cup 2020

Thứ Ba – 19/10:

 • 00:00
 • 00:30Khám phá thế giớiNhững tiến bộ của công nghệ - Tập 2
 • 01:00Phim truyệnTrang trại hoa hồng - Tập 14
 • 02:15Khám phá thế giớiThiên nhiên hoang dã xứ Wales - Tập 1: Mặt trời trở lại
 • 03:30Giờ vàng thể thao
 • 04:00Phim truyệnTrang trại hoa hồng - Tập 15
 • 04:45Khám phá Việt NamLàng Yến Vỹ
 • 05:00Khám phá thế giớiNhững tiến bộ của công nghệ - Tập 2
 • 06:00Nhịp đập Thể Thao
 • 06:30Thể thaoCác trận chung kết giải cầu lông thế giới Thomas - Uber Cup 2020
 • 08:00Phim truyệnTrang trại hoa hồng - Tập 16
 • 08:45Khám phá thế giớiThiên nhiên hoang dã xứ Wales - Tập 2
 • 09:40Thời tiết
 • 10:30Giờ vàng thể thao
 • 11:30VTV Sports News
 • 12:00Bữa trưa vui vẻ
 • 13:00Thể thaoTạp chí Cầu lông thế giới
 • 14:00Phim truyệnTrang trại hoa hồng - Tập 16
 • 14:45Khám phá thế giớiThiên nhiên hoang dã xứ Wales - Tập 2
 • 16:00Khám phá Việt NamLời thề giữ rừng của người Pu Péo
 • 17:00Khám phá thế giớiNhững tiến bộ của công nghệ - Tập 3
 • 17:30Những mảnh ghép của cuộc sốngTập 2: Mỗi nguy tiềm ẩn
 • 18:00VTV Sports News
 • 18:30Bản tin thế hệ số
 • 19:00Phim truyệnĐiều bí mật - Tập 30
 • 19:45Phim truyệnĐiều bí mật - Tập 31
 • 20:45Phim truyệnBa kiếp nhân duyên - Tập 39
 • 22:00360 độ thể thao
 • 22:35Bản tin thế hệ số
 • 23:00Thể thaoCác trận chung kết giải cầu lông thế giới Thomas - Uber Cup 2020

Thứ Tư – 20/10:

 • 00:00
 • 00:30Khám phá thế giớiNhững tiến bộ của công nghệ - Tập 3
 • 01:00Phim truyệnTrang trại hoa hồng - Tập 15
 • 02:15Khám phá thế giớiThiên nhiên hoang dã xứ Wales - Tập 2
 • 03:30Thể thaoTạp chí Cầu lông thế giới
 • 04:00Phim truyệnTrang trại hoa hồng - Tập 16
 • 04:45Khám phá Việt NamLời thề giữ rừng của người Pu Péo
 • 05:00Khám phá thế giớiNhững tiến bộ của công nghệ - Tập 3
 • 06:00Nhịp đập Thể Thao
 • 06:30Thể thaoTổng hợp các HCV cử tạ Olympic Tokyo - Phần 2
 • 08:00Phim truyệnTrang trại hoa hồng - Tập 17
 • 08:45Khám phá thế giớiThiên nhiên hoang dã xứ Wales - Tập 3: Nắng nóng vẫn tiếp diễn
 • 09:40Thời tiết
 • 10:30Thể thaoTạp chí Cầu lông thế giới
 • 11:30VTV Sports News
 • 12:00Bữa trưa vui vẻ
 • 13:00Thể thaoTạp chí Thể thao tốc độ
 • 14:00Phim truyệnTrang trại hoa hồng - Tập 17
 • 14:45Khám phá thế giớiThiên nhiên hoang dã xứ Wales - Tập 3: Nắng nóng vẫn tiếp diễn
 • 16:00Khám phá Việt NamGiếng trời ở bản Cà Roòng
 • 17:00Khám phá thế giớiNhững tiến bộ của công nghệ - Tập 4
 • 17:30Những mảnh ghép của cuộc sốngTập 3: Không gian lây nhiễm
 • 18:00VTV Sports News
 • 18:30Bản tin thế hệ số
 • 19:00Phim truyệnĐiều bí mật - Tập 32
 • 19:45Phim truyệnĐiều bí mật - Tập 33
 • 20:45Phim truyệnBa kiếp nhân duyên - Tập 40
 • 22:00360 độ thể thao
 • 22:35Bản tin thế hệ số
 • 23:00Thể thaoTổng hợp các HCV cử tạ Olympic Tokyo - Phần 2

Thứ Năm – 21/10:

 • 00:00
 • 00:30Khám phá thế giớiNhững tiến bộ của công nghệ - Tập 4
 • 01:00Phim truyệnTrang trại hoa hồng - Tập 16
 • 02:15Khám phá thế giớiThiên nhiên hoang dã xứ Wales - Tập 3: Nắng nóng vẫn tiếp diễn
 • 03:30Thể thaoTạp chí Thể thao tốc độ
 • 04:00Phim truyệnTrang trại hoa hồng - Tập 17
 • 04:45Khám phá Việt NamGiếng trời ở bản Cà Roòng
 • 05:00Khám phá thế giớiNhững tiến bộ của công nghệ - Tập 4
 • 06:00Nhịp đập Thể Thao
 • 06:30Thể thaoChung kết đôi nam nữ môn bóng bàn Olympic Tokyo 2020
 • 08:00Phim truyệnTrang trại hoa hồng - Tập 18
 • 08:45Khám phá thế giớiThiên nhiên hoang dã xứ Wales - Tập 4
 • 09:40Thời tiết
 • 10:30Thể thaoTạp chí Thể thao tốc độ
 • 11:30VTV Sports News
 • 12:00Bữa trưa vui vẻ
 • 13:00Thể thaoTạp chí Cầu lông thế giới
 • 14:00Phim truyệnTrang trại hoa hồng - Tập 18
 • 14:45Khám phá thế giớiThiên nhiên hoang dã xứ Wales - Tập 4
 • 16:00Khám phá Việt NamMảnh ghép của ký ức
 • 17:00Khám phá thế giớiNhững tiến bộ của công nghệ - Tập 5
 • 17:30Những mảnh ghép của cuộc sốngTập 4: Cẩn trọng đôi bàn tay
 • 18:00VTV Sports News
 • 18:30Bản tin thế hệ số
 • 19:00Phim truyệnĐiều bí mật - Tập 34
 • 19:45Phim truyệnĐiều bí mật - Tập 35
 • 20:45Phim truyệnBa kiếp nhân duyên - Tập 41
 • 22:00360 độ thể thao
 • 22:35Bản tin thế hệ số
 • 23:00Thể thaoChung kết đôi nam nữ môn bóng bàn Olympic Tokyo 2020

Thứ Sáu – 22/10:

 • 00:00
 • 00:30Khám phá thế giớiNhững tiến bộ của công nghệ - Tập 5
 • 01:00Phim truyệnTrang trại hoa hồng - Tập 17
 • 02:15Khám phá thế giớiThiên nhiên hoang dã xứ Wales - Tập 4
 • 03:30Thể thaoTạp chí Cầu lông thế giới
 • 04:00Phim truyệnTrang trại hoa hồng - Tập 18
 • 04:45Khám phá Việt NamMảnh ghép của ký ức
 • 05:00Khám phá thế giớiNhững tiến bộ của công nghệ - Tập 5
 • 06:00Nhịp đập Thể Thao
 • 06:30Thể thaoChung kết bóng ném nam, nữ Olympic Tokyo 2020
 • 08:00Phim truyệnTrang trại hoa hồng - Tập 19
 • 08:45Khám phá thế giớiGia súc với con người – Tập 1
 • 09:40Thời tiết
 • 10:30Thể thaoTạp chí Cầu lông thế giới
 • 11:30VTV Sports News
 • 12:00Bữa trưa vui vẻ
 • 13:00Thể thaoTạp chí Bundesliga
 • 14:00Phim truyệnTrang trại hoa hồng - Tập 19
 • 14:45Khám phá thế giớiGia súc với con người - Tập 1
 • 16:00Khám phá Việt NamTứ trấn Thăng Long
 • 17:00Khám phá thế giớiNhững tiến bộ của công nghệ – Tập 6
 • 17:30Những mảnh ghép của cuộc sốngTập 5: Độc tố đến từ đâu?
 • 18:00VTV Sports News
 • 18:30Bản tin thế hệ số
 • 19:00Phim truyệnĐiều bí mật - Tập 36
 • 19:45Phim truyện
 • 20:30Chúng tôi - Chiến sĩ
 • 22:00360 độ thể thao
 • 22:30Truyền hình trực tiếpCác trận đấu vòng tứ kết giải cầu lông Đan Mạch mở rộng 2021

Thứ Bảy – 23/10:

 • 00:00
 • 03:30Thể thaoTạp chí Bundesliga
 • 04:00Phim truyệnTrang trại hoa hồng - Tập 19
 • 04:45Khám phá Việt NamTứ trấn Thăng Long
 • 05:00Khám phá thế giớiNhững tiến bộ của công nghệ - Tập 6
 • 05:30Ghế không tựaLộn Xộn Band
 • 06:00Nhịp đập Thể Thao
 • 06:30Thể thaoTrận chung kết bóng chuyền nam Olympic Tokyo 2020: Nga - Pháp
 • 08:00Phim truyệnTrang trại hoa hồng - Tập 20
 • 08:45Khám phá thế giớiGia súc với con người - Tập 2
 • 09:45Đồng hànhCất cánh
 • 10:00Chuyến đi màu xanhSố 15
 • 10:30Thể thaoTạp chí Bundesliga
 • 11:00Cuộc đua không dừng lạiSố 10
 • 11:30VTV Sports News
 • 12:00Bữa trưa vui vẻ
 • 13:00Thể thaoTạp chí Thể thao tốc độ
 • 13:30Bản đồ ẩm thực Việt Nam
 • 14:00Phim truyệnTrang trại hoa hồng - Tập 20
 • 14:45VTV kết nối
 • 15:00Truyền hình trực tiếpCác trận đấu vòng bán kết giải cầu lông Đan Mạch mở rộng 2021
 • 18:30VTV Sports News
 • 19:00Chuyến đi màu xanhSố 15
 • 19:30Cuộc đua không dừng lạiSố 10
 • 20:00Cất cánh
 • 21:30Trên từng cây sốSố 11
 • 22:00360 độ thể thao
 • 22:35Bản đồ ẩm thực Việt Nam
 • 23:00Thể thaoTrận chung kết bóng chuyền nam Olympic Tokyo 2020: Nga - Pháp

Chủ nhật – 24/10:

 • 00:00
 • 00:30Khám phá thế giớiNhững tiến bộ của công nghệ – Tập 7
 • 01:00Phim truyệnTrang trại hoa hồng - Tập 19
 • 01:45Những phụ nữ có Gu
 • 02:15Khám phá thế giớiGia súc với con người - Tập 2
 • 03:00Ghế không tựaLộn Xộn Band
 • 03:30Thể thaoTạp chí Thể thao tốc độ
 • 04:00Phim truyệnTrang trại hoa hồng - Tập 20
 • 04:45Khám phá Việt NamHoang sơ Ngọc Hồi
 • 05:00Khám phá thế giớiNhững tiến bộ của công nghệ - Tập 7
 • 05:30Chuyến đi màu xanhSố 15
 • 06:00Nhịp đập Thể Thao
 • 06:30Thể thaoThi đấu môn Golf nữ Olympic Tokyo 2020
 • 08:00Phim truyệnTrang trại hoa hồng - Tập 21
 • 08:45Khám phá thế giớiGia súc với con người - Tập 3
 • 09:45Dám sốngSố 19
 • 10:00Cuộc đua không dừng lạiSố 10
 • 10:30Thể thaoTạp chí Thể thao tốc độ
 • 11:00Bản đồ ẩm thực Việt Nam
 • 11:30VTV Sports News
 • 12:00Bữa trưa vui vẻ
 • 13:00Thể thaoTạp chí Cầu lông thế giới
 • 13:30Những phụ nữ có Gu
 • 14:00Phim truyệnTrang trại hoa hồng - Tập 21
 • 14:45Khám phá thế giớiGia súc với con người - Tập 3
 • 15:30Trên từng cây sốSố 11
 • 16:15Dám sốngSố 1
 • 16:30Tổ quốc trong tim
 • 17:00Truyền hình trực tiếpCác trận chung kết và Lễ trao giải, Giải cầu lông Đan Mạch mở rộng 2021
 • 18:55Thời tiết
 • 21:55Thời tiết
 • 22:30360 độ thể thao
 • 23:00Thể thaoThi đấu môn Golf nữ Olympic Tokyo 2020

 

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT