Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2023

07 trường hợp không được vay vốn ngân hàng từ 01/9/2023; Nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng với cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật; Thẩm quyền duyệt, ký giấy tờ lãnh sự ở trong nước… là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2023.

Tra cứu thông tin đất đai

Quay lại
Điện chiếu sáng tại Tổ 6 Miếu Bông không sáng
Ngày phản ánh: 07:59
Địa điểm diễn ra: Tổ 6 Miếu Bông
Điện chiếu sáng tại tại trụ CS 23 M.B, Tổ 6 Miếu Bông, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang bị hỏng khoảng 2 ngày nay. Mong cơ quan chức năng xử lý tình trạng này.
Thông tin xử lý:
Công ty Cổ phần chiếu sáng công cộng Đà Nẵng
Ngày: 2023-05-26 11:31:46.0
Nội dung:
Ngày 26/05/2023 Trung tâm đã đề nghị Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng kiểm tra xử lý. Qua kiểm tra đèn chiếu sáng trên nằm trong chương trình phân pha tiết kiệm điện cắt giảm 1/3 số đèn từ đầu giờ. Kính phản hồi thông tin đến công dân được biết. Trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp của công dân!

Tìm hồ sơ dịch vụ công