Nỗ lực cao nhất để bảo đảm thành công cho Năm APEC 2017
Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tất cả các bộ, ban, ngành, cơ quan, địa phương cần nỗ lực cao nhất, bảo đảm thành công của Năm APEC 2017 trên tất cả các mặt nội dung.

Chiều 22/10, tại Trụ sở Chính phủ đã diễn ra Phiên họp toàn thể lần thứ 2 của Ủy ban Quốc gia APEC 2017 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh. Tham dự Phiên họp có lãnh đạo 25 bộ, ban, ngành và thành phố là các Ủy viên Ủy ban Quốc gia.

Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban Quốc gia APEC 2017 (UBQG) diễn ra 3 tháng sau khi Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập UBQG để chuẩn bị cho việc nước ta đăng cai Năm APEC 2017.
Tại Phiên họp, lãnh đạo các tiểu ban của UBQG đã báo cáo công tác chuẩn bị trên 5 mảng công tác lớn về nội dung, cơ sở vật chất, tuyên truyền và văn hóa, lễ tân, an ninh và y tế. Sau khi nghe các báo cáo, Phó Thủ tướng đánh giá cao lãnh đạo các bộ, ban, ngành, thành phố đã sát sao chỉ đạo, xác định và triển khai đồng bộ các đầu việc lớn, giữ đúng lộ trình chuẩn bị cho APEC 2017 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực chuyển biến nhanh, phức tạp, Phó Thủ tướng nhận định, hợp tác APEC ngày càng mở rộng, đi vào chiều sâu, nội hàm mang tính liên ngành. Các nền kinh tế thành viên đều tích cực đưa ra các sáng kiến hợp tác thiết thực đối với liên kết và phát triển khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Các bộ, ngành tham gia hợp tác APEC cần chủ động phối hợp chặt chẽ, đặc biệt với nước chủ nhà APEC 2015 là Philippines và APEC 2016 là Peru cũng như Ban Thư ký APEC quốc tế để chủ động đóng góp vào các quan tâm chung. Đồng thời, cần từng bước thúc đẩy các ưu tiên của ta, đặc biệt là các nội hàm phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh APEC 2017 là một trong những sự kiện đối ngoại quan trọng nhất trong tiến trình hội nhập quốc tế của nước ta. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tất cả các bộ, ban, ngành, cơ quan, địa phương cần nỗ lực cao nhất, bảo đảm thành công của Năm APEC 2017 trên tất cả các mặt nội dung, cơ sở vật chất, tuyên truyền, văn hóa, lễ tân, an ninh, y tế. 
Theo đó, trong 2 tháng cuối năm, các bộ, ban, ngành thành viên UBQG cần đẩy nhanh hơn nữa công tác chuẩn bị, hoàn thành các mảng việc trong chương trình công tác năm 2015. Đồng thời, cần vận động các nền kinh tế thành viên APEC ủng hộ và phối hợp với Việt Nam, chuẩn bị cho APEC 2017.
UBQG về APEC 2017 được thành lập theo Quyết định số 1082/QĐ-TTg ngày 16/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ, gồm 25 Ủy viên là lãnh đạo các bộ, ban, ngành và thành phố tham gia trực tiếp vào công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2017. Phiên họp lần thứ ba của UBQG dự kiến sẽ tiến hành vào tháng 12/2015.
(Nguồn: chinhphu.vn)
 
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT