Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy”

 A. Thông tin chung:

 1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng

- Địa chỉ: Tầng 1 Trung tâm hành chính thành phố, Số 24 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, Tp.Đà Nẵng

- Điện thoại: 0511.3822077

- Fax: 0511.3825321

- E-mail: phuonghtl@danang.gov.vn

 2. Tên chủ đầu tư:  Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng

 3. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy.

 B. Nội dung thông báo mời thầu:

  - Tên Bên mời thầu:  Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng

  - Tên gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy.

  - Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy tại Tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng.

   - Nguồn vốn: Ngân sách thành phố năm 2016.

  - Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước

  - Thời gian phát hành HSYC chào hàng:  từ 07giờ 30, ngày 22 tháng 7 năm 2016 đến trước 9 giờ 15, ngày 29 tháng 7 năm 2016.

 

 - Địa điểm phát hành HSYC: Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, Tầng 1 Trung tâm hành chính thành phố, Số 24 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, Tp.Đà Nẵng. Điện thoại: 0511.3822077. Fax: 0511.3825321. Email: phuonghtl@danang.gov.vn

 - Giá trị đảm bảo dự thầu: 4.000.000 đồng (Bốn  triệu đồng chẵn.)

  - Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 9 giờ 30, ngày 29 tháng 7 năm 2016.