Chính sách nổi bật về tài chính, doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 2/2017
Vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường bị phạt đến 2 tỷ đồng; Phạt đến 10 triệu đồng nếu chở hàng hóa không che chắn; Siết hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; Điều kiện để được mua hàng miễn thuế; Thời gian huấn luyện lần đầu về an toàn, vệ sinh lao động; Bồi dưỡng cao nhất 150.000 đồng/ngày/người khi tiếp công dân là những chính sách nổi bật về tài chính, doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 2/2017.
Vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường bị phạt đến 2 tỷ đồng
 
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Trong đó, Nghị định quy định mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân vi phạm là 1 tỷ đồng, đối với tổ chức là 2 tỷ đồng.
 
Cụ thể, vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định này gồm:
 
- Các hành vi vi phạm các quy định về kế hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường và đề án bảo vệ môi trường;
 
- Các hành vi gây ô nhiễm môi trường;
 
- Các hành vi vi phạm các quy định về quản lý chất thải;
 
- Các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ (sau đây gọi chung là cơ sở) và khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu kinh doanh dịch vụ tập trung (sau đây gọi chung là khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung);
 
- Các hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, chế phẩm sinh học; nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng; hoạt động lễ hội, du lịch và khai thác khoáng sản;
 
- Các hành vi vi phạm các quy định về thực hiện phòng, chống, khắc phục ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường;
 
- Các hành vi vi phạm hành chính về đa dạng sinh học bao gồm: Bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên; bảo tồn và phát triển bền vững các loài sinh vật và bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên di truyền;
 
- Các hành vi cản trở hoạt động quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính và các hành vi vi phạm quy định khác về bảo vệ môi trường được quy định cụ thể tại Nghị định này.
 
Phạt đến 10 triệu đồng nếu chở hàng hóa không che chắn
 
Đây là mức phạt mới tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
 
Theo đó, tăng mạnh mức tiền phạt đối với hành vi vận chuyển nguyên liệu, hàng hóa gây ô nhiễm môi trường, cụ thể:
 
- Phạt tiền từ 7 triệu đến 10 triệu đối với hành vi điều khiển phương tiện vận chuyển nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa không che chắn hoặc để rơi vãi ra môi trường trong khi tham gia giao thông.
 
- Phạt tiền từ 10 triệu đến 15 triệu đối với hành vi không sử dụng thiết bị, phương tiện chuyên dụng trong quá trình vận chuyển nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa làm rò rỉ, phát tán ra môi trường.
 
Siết hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
 
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 175/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài,
 
Theo đó, từ ngày 15/2/2017, để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài, doanh nghiệp phải có vốn điều lệ tối thiểu là 200 tỉ đồng; đồng thời phải đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập, hoạt động kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch và đăng ký kinh doanh ngành, nghề trò chơi điện tử có thưởng theo quy định.
 
Nghị định số 175/2016/NĐ-CP cũng quy định mức phạt tiền 90 - 100 triệu đồng với cá nhân kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Phạt từ đến 200 triệu đồng đối với doanh nghiệp tổ chức kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng không đúng địa điểm được cơ quan có thẩm quyền cấp phép kinh doanh…
 
Các máy trò chơi điện tử có thưởng được sử dụng trong điểm kinh doanh phải là máy mới 100%, có thông số kỹ thuật do nhà sản xuất máy trò chơi điện tử có thưởng công bố và đã được tổ chức kiểm định độc lập hoạt động tại các nước G7 cấp chứng nhận kiểm định. Tỷ lệ trả thưởng cố định tối thiểu đối với các máy giật xèng là 90% (đã bao gồm giải thưởng tích lũy) và được cài đặt sẵn trong máy. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi tỷ lệ trả thưởng phải đảm bảo tỷ lệ trả thưởng không thấp hơn tỷ lệ trả thưởng tối thiểu theo quy định, doanh nghiệp phải làm thủ tục kiểm định lại trước khi đưa máy vào sử dụng và phải quy định cụ thể tỷ lệ trả thưởng trong thể lệ trò chơi.
 
Điều kiện để được mua hàng miễn thuế
 
Từ ngày 15/02/2017,  Nghị định số 167/2016/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế bắt đầu có hiệu lực thi hành.
 
Theo đó, quy định điều kiện để được mua hàng miễn thuế đối với từng loại đối tượng, cụ thể:
 
- Người xuất cảnh, quá cảnh qua các cửa khẩu đường bộ, đường hàng không quốc tế sau khi hoàn thành thủ tục xuất cảnh, quá cảnh được mua hàng tại các cửa hàng miễn thuế nằm trong khu vực cách ly.
 
- Người chờ xuất cảnh mua hàng tại cửa hàng miễn thuế trong nội địa (hàng hóa được nhận tại cửa khẩu xuất cảnh).
 
- Người nhập cảnh được mua hàng tại cửa hàng miễn thuế đặt tại khu vực hạn chế của cảng hàng không dân dụng quốc tế ngay sau khi hoàn thành các thủ tục nhập cảnh (không được mua khi đã ra khỏi khu vực hạn chế).
 
- Hành khách trên các chuyến bay quốc tế đến Việt Nam, hành khách trên các chuyến bay quốc tế xuất cảnh từ Việt Nam được mua hàng trên tàu bay.
 
Thời gian huấn luyện lần đầu về an toàn, vệ sinh lao động
 
Từ ngày 20/02/2017, Thông tư số 02/2017/TT-BQP  của Bộ Quốc phòng quy định về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động bắt đầu có hiệu lực thi hành.
 
Theo đó, thời gian huấn luyện lần đầu được quy định như sau:
 
- Ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra đối với nhóm 1, nhóm 4.
 
- Ít nhất là 48 giờ, bao gồm cả thời gian huấn luyện lý thuyết, thực hành và kiểm tra đối với nhóm 2.
 
- Ít nhất là 24 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra đối với nhóm 3.
 
- Ít nhất là 56 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra (trong đó, thời gian huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn y tế lao động ít nhất là 40 giờ, nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động ít nhất là 16 giờ) đối với nhóm 5.
 
- Ít nhất là 4 giờ ngoài nội dung đã được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động đối với nhóm 6.
 
Bồi dưỡng cao nhất 150.000 đồng/ngày/người khi tiếp công dân
 
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 320/2016/TT-BTC ngày 14/12/2016 quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
 
Theo đó, chế độ bồi dưỡng đối với người làm nghĩa vụ tiếp công dân như sau:
 
- Với các đối tượng được quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 21 Nghị định 64/2014/NĐ-CP khi làm nhiệm vụ tiếp công dân ở trụ sở hoặc địa điểm tiếp công dân:
 
+ Nếu chưa hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thì bồi dưỡng 100.000 đồng/ngày/người;
 
+ Nếu đang hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thì bồi dưỡng 80.000 đồng/ngày/người.
 
- Với cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền giao hoặc phân công làm nhiệm vụ tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương thì:
 
+ Bồi dưỡng 150.000 đồng/ngày/người; trường hợp đang hưởng chế độ phụ cấp theo nghề được bồi dưỡng 120.000 đồng/ngày/người.
 
- Các đối tượng quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 21 Nghị định số 64/2014/NĐ-CP được bồi dưỡng 50.000 đồng/ngày/người.
 
Thông tư  số số 320/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/02/2017,  áp dụng cho năm ngân sách 2017 và thay thế  Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT/BTC-TTCP.