Chính sách mới về lao động có hiệu lực từ tháng 10/2016
Hệ số điều chỉnh lương quản lý là người đại diện vốn Nhà nước; Quy định mới về thời gian nghỉ phép năm của quân nhân chuyên nghiệp; Tăng trợ cấp hằng tháng cho quân nhân đã xuất ngũ; Quy định cai nghiện bắt buộc; Mức thưởng cho vận động viên thể thao quân đội lập thành tích là những chính sách mới về lao động có hiệu lực từ tháng 10/2016.
Hệ số điều chỉnh lương quản lý là người đại diện vốn Nhà nước   
 
Bộ Lao động Thương binh xã hội vừa ban hành  Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quy định về tiền lương, thù lao đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.
 
Theo đó, hệ số điều chỉnh tăng thêm so với mức lương cơ bản gắn với quy mô lợi nhuận theo lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính của công ty đối với quản lý là người đại diện vốn Nhà nước  là 0,5 đối với công ty có lợi nhuận từ 50 tỷ đến dưới 100 tỷ đồng. Áp dụng hệ số tối đa bằng 1,0 đối với Công ty thuộc lĩnh vực ngân hàng, tài chính, viễn thông có lợi nhuận từ 100 tỷ đến dưới 500 tỷ đồng; Công ty thuộc lĩnh vực khai thác và chế biến dầu khí, khoáng sản, điện, thương mại, dịch vụ có lợi nhuận từ 100 tỷ đến dưới 300 tỷ đồng; Công ty thuộc các lĩnh vực còn lại có lợi nhuận từ 100 tỷ đến dưới 200 tỷ đồng. Trường hợp Công ty thuộc lĩnh vực ngân hàng, tài chính, viễn thông có lợi nhuận từ 500 tỷ đến dưới 1000 tỷ đồng; Công ty thuộc lĩnh vực khai thác và chế biến dầu khí, khoáng sản, điện, thương mại, dịch vụ có lợi nhuận từ 300 tỷ đến dưới 700 tỷ đồng; Công ty thuộc các lĩnh vực còn lại có lợi nhuận từ 200 tỷ đến dưới 500 tỷ đồng thì được áp hệ số tối đa bằng 1,5.
 
Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/10/2016,

Quy định mới về thời gian nghỉ phép năm của quân nhân chuyên nghiệp
 
Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư số 113/2016/TT-BQP quy định chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng. 
 
Theo đó, từ ngày 08/10/2016, Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được nghỉ phép hằng năm là 20 ngày (dưới 15 năm phục vụ); 25 ngày (từ đủ 15 đến dưới 25 năm phục vụ); 30 ngày (từ đủ 25 năm phục vụ trở lên).
 
Đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng ở đơn vị đóng quân cách xa gia đình từ 500 km trở lên hoặc tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, DK được nghỉ thêm 10 ngày mỗi năm. Trường hợp đóng quân cách xa gia đình từ 300 km đến dưới 500 km; đóng quân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới cách xa gia đình từ 200 km đến dưới 300 km và đang hưởng phụ cấp khu vực hệ số từ 0,5 đến 0,7 hoặc tại các đảo hưởng phụ cấp khu vực hệ số từ 0,1 đến dưới 1,0 được ưu tiên nghỉ thêm 05 ngày mỗi năm.
 
Tăng trợ cấp hằng tháng cho quân nhân đã xuất ngũ
 
Theo Thông tư số 130/2016/TT-BQP của Bộ Quốc Phòng về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc..,  từ ngày 01/01/2016, mức trợ cấp hằng tháng mới đối với các đối tượng nêu trên tăng 150.000 đồng so với mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 12/2015.
 
Mức hưởng cụ thể theo số năm công tác sau khi đã điều chỉnh như sau: 
 
- Từ đủ 15 đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 1.535.000 đồng/tháng.
 
- Từ đủ 16 đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 1.605.000 đồng/tháng.
 
- Từ đủ 17 đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 1.674.000 đồng/tháng.
 
- Từ đủ 18 đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 1.743.000 đồng/tháng.
 
- Từ đủ 19 đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 1.812.000 đồng/tháng.
 
Thông tư số 130/2016/TT-BQP  có hiệu lực từ ngày 25/10/2016.
 
Quy định cai nghiện bắt buộc
 
Chính phủ vừa ban hành  Nghị định số 136/2016/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
 
Theo đó, đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, trong thời hạn hai năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy hoặc trong thời hạn một năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy mà vẫn còn nghiện.
 
Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, bị chấm dứt thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy; Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, không có nơi cư trú ổn định cũng là những đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
 
Nghị định số 136/2016/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 30/10/2016.

Mức thưởng cho VĐV thể thao quân đội lập thành tích
 
Từ ngày 27/10/2016, Thông tư số 138/2016/TT-BQP của Bộ Quốc Phòng về chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên (VĐV) thể thao quân đội (TTQĐ) được tập trung tập huấn và thi đấu sẽ có hiệu lực. 
 
Theo đó, VĐV các đội TTQĐ lập thành tích tại các giải thi đấu sẽ được thưởng theo quy định mới, tiêu biểu khi đạt được huy chương vàng sẽ được mức thưởng như sau:
 
- Đại hội TTQĐ các nước thế giới: 75 triệu đồng/VĐV.
 
- Giải TTQĐ các nước thế giới, Châu Á: 50 triệu đồng/VĐV.
 
- Giải TTQĐ các nước Đông Nam Á: 25 triệu đồng/VĐV.
 
- Đại hội TDTT toàn quốc: 30 triệu đồng/VĐV.
 
- Giải thể thao Vô địch Quốc gia: 25 triệu đồng/VĐV.
 
- Đại hội TDTT toàn quân: 10 triệu đồng/VĐV.
 
- Hội thao thể thao toàn quân: 7.5 triệu đồng/VĐV.
 
- Hội thao thể thao toàn quân: 7.5 triệu đồng/VĐV.
 
TUỆ MINH