Tạo việc làm cho sinh viên sau khi ra trường 
Đăng ngày 13-04-2017 14:45

Kiến nghị (Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng): Đối với lãnh đạo thành phố, chủ trương tạo việc làm cho sinh viên sau khi ra trường, không phân biệt trường công hay trường tư, hay hệ tại chức.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời:

- Vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động trong độ tuổi nói chung đã được thành phố rất quan tâm bằng việc thực hiện các chính sách như: chính sách về giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố giai đoạn 2012-2015; chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn, lao động vùng di dời giải tỏa…; tổ chức các hoạt động kết nối để giải quyết việc làm thông qua tư vấn trực tiếp, trang web,…; thông báo thường xuyên trên kênh truyền hình DRT mỗi tuần 1 – 2 lần ; giao cho Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố tổ chức sàn giao dịch thường xuyên mỗi tháng 3 phiên tại 03 địa điểm ; ngoài ra còn tổ chức các phiên giao dịch chợ việc làm di động tại các trường (ĐHKT ĐN), quận, huyện trên địa bàn thành phố,...

- UBND thành phố và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là cầu nối giữa Doanh nghiệp và người lao động; việc tạo việc làm cho học sinh, sinh viên khi tốt nghiệp ra trường là trách nhiệm tổng thể của nhà nước, nhà đào tạo và người sử dụng lao động. Tuy nhiên hiện tại do cơ cấu của nền giáo dục quốc dân không cân đối giữa cung và cầu về nghề nghiệp, trình độ của học sinh, sinh viên khi ra trường. Bên cạnh đó, cần phải có sự tiếp tục tuyên truyền của các ngành chức năng, các cấp chính quyền và sự tìm hiểu tham khảo của nhân dân, người  lao động để lựa chọn ngành học và trình độ nghề học cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của xã hội và doanh nghiệp; tránh mất cân đối giữa cung và cầu về lao động, nghề nghiệp.