Thành phố nên có sản phẩm lưu niệm đặc trưng cho Đà Nẵng
Đăng ngày 13-04-2017 14:47

Kiến nghị (Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại BQ): Đà Nẵng là điểm đến được du khách đánh giá rất cao về môi trường an toàn, chính quyền và người dân thân thiện, tuy nhiên việc giữ chân du khách lưu trú và chi tiêu gần như thành phố chưa đáp ứng. Theo tôi một trong các nguyên nhân đó là: - Vẫn chưa có sản phẩm lưu niệm đặc trưng cho Đà Nẵng, mặc dù trong thời gian qua thành phố đã có nhiều chính sách hỗ trợ nhưng các sản phẩm lưu niệm còn quá mờ nhạt. *Đề xuất: Thành phố nên tiếp tục thuê các chuyên gia để tư vấn sản phẩm lưu niệm có tính đặc trưng về Đà Nẵng, nếu cần có chương trình ưu đãi đặc biệt một đến hai sản phẩm ngay từ đầu cho đến khi sản phẩm đã được thương mại hóa bền vững, rồi sau đó chuyển giao.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời:

Xuất phát từ thực tế, các sản phẩm lưu niệm của Đà Nẵng sản xuất còn nghèo nàn, chưa có các yếu tố độc đáo, nét văn hóa riêng, mang tính đặc trưng của địa phương; Sở Công Thương đã tham mưu UBND thành phố ban hành Chương trình phát triển các sản phẩm lưu niệm du lịch đi kèm với các chính sách hỗ trợ như: Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND ngày 05/12/2012 thay thế Quyết định 1629/QĐ-UBND ngày 05/3/2012 và gần đây nhất là Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 thay thế Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND về việc “Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất các sản phẩm lưu niệm du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”. Trong đó, tập trung thực hiện nhiều nội dung hỗ trợ: tổ chức sản xuất thử; thuê tư vấn thiết kế sản phẩm; đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, chuyển giao công nghệ; đào tạo; xúc tiến thương mại; hỗ trợ mặt bằng sản xuất kinh doanh...

 Bên cạnh đó, Sở cũng đã phối hợp với các ngành liên quan tuyên truyền, quảng bá và động viên, khuyến khích, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất tham gia Chương trình và ngày càng thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của các cơ sở sản xuất hàng lưu niệm du lịch trong và ngoài địa bàn thành phố. Đến nay, UBND thành phố đã phê duyệt 15 doanh nghiệp tham gia chương trình và hỗ trợ cho 09 doanh nghiệp với tổng kinh phí trên 600 triệu đồng. Bước đầu đã giới thiệu và đưa ra thị trường một số sản phẩm với đa dạng chủng loại từ các nguyên vật liệu khác nhau. 

 Trong thời gian đến, Sở Công Thương sẽ tiếp tục vận động các đơn vị tham gia Chương trình và triển khai các chính sách hỗ trợ theo hướng ngày càng mở rộng, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, góp phần tạo ra sản phẩm lưu niệm mang đặc trưng của Đà Nẵng ngày càng đa dạng, phong phú, mang tính sáng tạo.

 Đối với đề xuất thành phố cần thuê các chuyên gia để tư vấn sản phẩm lưu niệm có tính đặc trưng về Đà Nẵng, Sở Công Thương đánh giá cao ý kiến đề xuất này. Sở Công Thương đã có ý kiến đề xuất UBND thành phố tổ chức Hội thi thiết kế sản phẩm lưu niệm và quà tặng thành phố Đà Nẵng trong năm 2017 và qua đó khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lưu niệm, quà tặng cho thành phố Đà Nẵng được tôn vinh tại Hội thi, góp phần đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển sản phẩm lưu niệm du lịch trong thời gian tới