Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2017
Đăng ngày 10-05-2017 14:55

Người dân được sử dụng, khai thác công báo điện tử miễn phí; Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trên vùng biển, đảo và thềm lục địa Việt Nam; Thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng; Thiết bị ghi hình vi phạm giao thông phải hiển thị giờ và địa điểm chụp; Phạt đến 3 triệu các trường hợp vứt xác vật nuôi ra môi trường là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2017.

Người dân được sử dụng, khai thác công báo điện tử miễn phí

Kể từ ngày 15/5, Thông tư  số 01/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo chính thức có hiệu lực thi hành.

Công báo điện tử do Văn phòng Chính phủ giữ bản quyền, Công báo điện tử cấp tỉnh do Văn phòng UBND cấp tỉnh giữ bản quyền; được đăng khi Công báo in phát hành và được khai thác miễn phí.

Cơ quan Công báo phải lưu giữ vĩnh viễn 1 ấn phẩm/số Công báo in đã xuất bản, phát hành, được đóng quyển theo từng năm; lưu giữ văn bản gửi đăng Công báo (văn bản chính và bản điện tử) theo từng năm, đảm bảo khoa học, thuận tiện cho việc tìm kiếm, đối chiếu trong 5 năm. UBND xã, phường, thị trấn được cấp phát Công báo có trách nhiệm quản lý, lưu giữ và tổ chức việc sử dụng ấn phẩm Công báo; thời hạn lưu giữ do UBND cấp tỉnh quyết định.

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trên vùng biển, đảo và thềm lục địa Việt Nam

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 23/2017/NĐ-CP ngày 13/3/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo đó, sẽ phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với tàu ngầm, phương tiện đi ngầm của nước ngoài không treo cờ quốc tịch khi hoạt động trong nội thủy, lãnh hải Việt Nam, trừ trường hợp được phép của Chính phủ hoặc theo thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ của quốc gia mà có tàu thuyền đó mang quốc tịch.

Nghị định số 23/2016/NĐ-CP  có hiệu lực từ 01/5/2017.

Thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng

Theo Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ, việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng đối với phương tiện giao thông thuộc đối tượng phải thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên phạm vi toàn quốc và sử dụng dữ liệu từ trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng để kiểm soát tải trọng xe.

Quyết định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng, sử dụng dữ liệu từ trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng để kiểm soát tải trọng xe.

Quyết định quy định nguyên tắc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng như sau:

- Việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng không được làm tăng mức thu so với các hình thức thu hiện hành.

- Bảo đảm quyền thụ hưởng giá dịch vụ sử dụng đường bộ của các nhà đầu tư theo dự án đã được phê duyệt hoặc hợp đồng dự án đã được ký kết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin cá nhân của người sử dụng, trừ trường hợp cung cấp thông tin theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Bảo đảm việc tích hợp, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời để phục vụ các mục tiêu quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Bảo đảm tính minh bạch của công tác thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ.

- Bảo đảm yêu cầu về kết nối liên thông giữa các hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.

Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2017.

Thiết bị ghi hình vi phạm giao thông phải hiển thị giờ và địa điểm chụp

Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 06/2017/TT-BGTVT quy định thiết bị ghi hình làm căn cứ để xác định vi phạm hành chính (VPHC) và xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Theo đó, thiết bị khi chụp hình ảnh thực tế phải bảo đảm hiển thị ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây và địa điểm chụp hình.

Tương tự, thiết bị ghi hình ảnh động (camera) khi ghi, thu hình ảnh thực tế, clip hình ảnh phải bảo đảm có hiển thị ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây, địa điểm ghi, thu hình ảnh, clip.

Trường hợp thiết bị ghi hình không có chức năng xác định địa điểm, thì trong phiếu xác nhận kết quả thiết bị ghi hình phải ghi rõ địa điểm ghi hình.

Thông tư số 06/2017/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2017.

Phạt đến 3 triệu các trường hợp vứt xác vật nuôi ra môi trường

Đây là nội dung nổi bật quy định tại Nghị định số 41/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng; phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Cụ thể, từ 20/5/2017, phạt tiền từ 2 triệu - 3 triệu đồng đối với chủ vật nuôi nếu không chấp hành việc tiêm phòng vaccine dại cho chó nuôi; Sử dụng thuốc thú y không có trong danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép để phòng bệnh, chữa bệnh cho động vật; Vứt động vật mắc bệnh, chết và sản phẩm của chúng, xả nước thải, chất thải mang mầm bệnh ra môi trường…

 

KHÁNH VÂN