Dự án chưa triển khai do chưa có đất sản xuất
Đăng ngày 26-06-2017 17:22

Kiến nghị của Công ty Cổ phần dược liệu Công nghệ cao Daplantex

Công ty Cổ phần dược liệu Công nghệ cao Daplantex (Do Công ty Cổ phần Dược Danapha thành lập) được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt dự án "Ứng dụng khoa học và Công nghệ xây dựng mô hình trồng dược liệu Nghệ vàng và Đinh lăng tại huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng" với tổng kinh phí thực hiện dự án là 06 tỷ đồng, trong đó kinh phí hỗ trợ từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ trung ương là 2,83 tỷ đồng.

Dự án trồng dược liệu Nghệ vàng và Đinh lăng đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt tại Quyết định số 1760/QĐ-BKHCN từ ngày 29/6/2016 nhưng đến nay vẫn chưa triển khai được do chưa có đất sản xuất.

Công ty Cổ phần dược liệu công nghệ cao Daplantex đề xuất UBND thành phố cho phép Công ty được thuê 10 ha đất tại địa điểm thông Đông Lâm, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang để triển khai dự án "Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình trồng dược liệu Nghệ vàng và Đinh lăng tại huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng".

Đơn vị xử lý: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời:

UBND thành phố đã phê duyệt 07 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để kêu gọi thu hút đầu tư tại Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2017, cụ thể gồm các vùng sau: Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Hòa Ninh (40 ha); Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Hòa Phú (50 ha); Vùng sản xuất rau an toàn tại Hòa Khương (20 ha); Vùng sản xuất rau an toàn tại Hòa Phong, Khương (20 ha); Vùng chăn nuôi tập trung Hòa Khương (30 ha); Vùng chăn nuôi tập trung xã Hòa Bắc (230 ha); Vùng nuôi tôm Trường Định, Hòa Liên (50 ha).

Hiện UBND thành phố đã chỉ đạo tiếp tục quy hoạch 02 Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Hòa Nhơn và Hòa Ninh, đồng thời xây dựng chính sách khuyến khích đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó có chính sách ưu đãi, hỗ trợ về đất đai đối với doanh nghiệp.

Liên quan đến dự án của Công ty Cổ phần dược liệu công nghệ cao Daplantex, đề nghị Công ty liên hệ với Sở Xây dựng (tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú) và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tầng 27 Trung tâm Hành chính thành phố) để được hướng dẫn về việc chọn địa điểm và các bước có liên quan, trình UBND thành phố xem xét, quyết định.