Kinh doanh vận tải hàng hóa
Đăng ngày 26-06-2017 16:42

Kiến nghị của Công ty Viettronimex Đà Nẵng:
Đơn vị xử lý: Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời:

Hoạt động sử dụng xe ô tô tải để vận chuyển hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thuộc dạng “kinh doanh vận tải hàng hóa không thu tiền trực tiếp” theo quy định tại Nghị định 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ. 

Theo các quy định tại Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, trong trường hợp đơn vị thuộc một trong những đối tượng sau đây phải có Giấy phép kinh doanh vận tải:

- Sử dụng phương tiện để vận chuyển hàng nguy hiểm theo quy định của Chính phủ về danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng nguy hiểm và thẩm quyền cấp phép vận chuyển hàng nguy hiểm.

- Sử dụng phương tiện để vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng theo quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ.

- Có từ 05 xe trở lên.

- Sử dụng phương tiện có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông từ 10 tấn trở lên để vận chuyển hàng hóa.

Tại nội dung câu hỏi của đơn vị không nêu rõ khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông của xe, tính chất của loại hàng hóa vận chuyển. Vì vậy, đề nghị đơn vị căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình, kế hoạch phát triển kinh doanh, quy mô đội xe dự kiến đầu tư để xác định thời điểm đăng ký kinh doanh vận tải phù hợp theo các quy định hiện hành của Chính phủ và Bộ GTVT. Hồ sơ và thủ tục đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô được niêm yết công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Sở Giao thông vận tải và được đăng trên website của Sở Giao thông vận tải. Đơn vị có thể liên hệ với Sở Giao thông vận tải tại Tầng 14, Trung tâm Hành chính thành phố, SĐT Phòng Kế hoạch - Đầu tư 0236.3826088 để được hướng dẫn cụ thể.