Quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật
Đăng ngày 27-06-2017 11:12

Kiến nghị về Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND quy định quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn TP Đà Nẵng.
 

Đơn vị xử lý: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Sở Kế hoạch và đầu tư trả lời:

Tại Khoản 3 Điều 69 Luật Thú y quy định: Yêu cầu vệ sinh thú ý đối với cơ sở sơ chế, chế biến sản phẩm động vật để kinh doanh bao gồm:
a) Có địa điểm, diện tích thích hợp, khoảng cách an toàn đối với nguồn gây độc hại, ô nhiễm và các yếu tố gây hại khác;
b) Thiết kế các khu vực riêng biệt để ngăn ngừa ô nhiễm chéo;
c) Trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y;
e) Quy trình sơ chế, chế biến phải bảo đảm sản phẩm không bị ô nhiễm chéo, tiếp xúc với các yếu tố gây ô nhiễm hoặc độc hại;
g) Người trực tiếp tham gia sơ chế, chế biến sản phẩm động vật phải tuân thủ quy định về sức khỏe và thực hiện quy trình vệ sinh trong quá trình sơ chế, chế biến.

Thực tế những năm qua, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tồn tại tình trạng kinh doanh, mua bán sản phẩm động vật tại khu vực giết mổ gia súc, gia cầm gây mất vệ sinh, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Nhằm quản lý tốt các hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố, ngày 09/4/2012 UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND.

Trong điều kiện giết mổ, kinh doanh động vật, sản phầm động vật trên địa bàn thành phố thời gian qua thì các quy định quản lý hoạt động này ban hành tại Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND là phù hợp, nhằm đảm bảo vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm. Quy định này trước khi ban hành đã được các sở, ngành, địa phương góp ý. Tuy nhiên, nhiều nội dung quy định tại Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND tại thời điểm hiện nay không còn phù hợp với tình hình giết mổ, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao nhiệm vụ cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y nghiên cứu, đề xuất theo hướng bãi bỏ nội dung Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND, trình UBND thành phố quyết định.