Phản ảnh về thái độ làm việc
Đăng ngày 27-06-2017 11:13

Ý kiến của Doanh nghiệp phản ảnh thái độ không đúng mực của Quản lý thị trường thành phố

Đơn vị xử lý: Chi cục quản lý thị trường chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan

Trả lời của Chi cục quản lý thị trường:

1. Về thái độ làm việc

Thời gian qua, lãnh đạo Chi cục rất quan tâm và đưa vào kế hoạch hằng năm việc phổ biến, quán triệt trong toàn Chi cục về các ý kiến, văn bản chỉ đạo của cấp trên và Quy chế Ngành. Đặc biệt, Chi cục đã thường xuyên quán triệt Chỉ thị 29 của Ban Thường vụ Thành ủy và Chỉ thị 14 của Bộ Công Thương năm 2012 về thực hiện một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường (CC QLTT). Qua đó, CC QLTT thực hiện tốt việc “Rèn tác phong chính quy, luyện ứng xử văn hóa”; thiết lập cái nhìn thiện cảm của thương nhân và người tiêu dùng. Tuy nhiên, thực tế công tác vẫn còn có Kiểm soát viên (KSV) chưa chấp hành nghiêm túc các cuộc vận động, Quy chế Ngành. Chi cục xin nghiêm túc tiếp thu và chân thành cảm ơn phản ảnh của doanh nghiệp. Chi cục mong muốn được tiếp nhận nhanh chóng mọi thông tin về thái độ làm việc của CC QLTT không làm hài lòng doanh nghiệp để Chi cục kịp thời chấn chỉnh nhằm xây dựng lực lượng ngày càng tốt hơn.

2. Về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của QLTT

- Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của lực lượng QLTT được quy định tại Chương II Pháp lệnh QLTT;

Lực lượng Quản lý thị trường là lực lượng chuyên trách của Nhà nước thực hiện chức năng phòng, chống, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm và gian lận thương mại; hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. (Điều 7 Pháp lệnh).

- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực khác mà lực lượng Quản lý thị trường được Chính phủ giao thẩm quyền kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính. (Khoản 3, Điều 17 Pháp lệnh).

Chi cục đã định kỳ kiểm tra nội bộ và chưa phát hiện hồ sơ nào xử phạt mà áp dụng sai văn bản chế định và các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính của Chính phủ ở các lĩnh vực được Chính phủ giao thẩm quyền kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính .

3. Về giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu không bãi bỏ. Theo Thông tư 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 (còn hiệu lực, hiện hành) quy định chi tiết một số Điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất kinh doanh rượu thì đối với hoạt động bán rượu tiêu dùng tại chỗ (dịch vụ bán lẻ đồ uống tiêu dùng tại chỗ) không phải có giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. Nếu thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu cho người tiêu dùng sử dụng ở vị trí khác (không tiêu dùng tại chỗ) thì vẫn phải có giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu theo quy định.

4. Hiện nay, Chi cục thực hiện theo Thông tư 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 của Bộ Công thương quy định về hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của QLTT.

Chi cục QLTT chân thành cảm ơn các ý kiến phản ảnh của doanh nghiệp và nghiêm túc tiếp thu để thực thi công vụ ngày một tốt hơn.