Mời thầu Xây lắp hạ tầng kỹ thuật vệt biệt thự Xuân Thiều Nam Ô
Đăng ngày 27-07-2017 14:38

- Bên mời thầu: Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng.

- Dự án: HTKT Khu A – Vệt biệt thự Xuân Thiều Nam Ô (giai đoạn 1).

- Hạng mục: Tháo dỡ, di dời đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp và xây dựng mới hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường 25m nối từ Khu A vệt biệt thự Xuân Thiều đến đường Nguyễn Lương Bằng.

- Tên gói thầu: Xây lắp, tháo dỡ, di dời đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp và xây dựng mới hệ thống điện chiếu sáng.

- Giá gói thầu: Tối đa không quá 1.612.715.000 đồng (Một tỷ, sáu trăm mười hai triệu, bảy trăm mười lăm nghìn đồng).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Không quá 90 ngày.

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách thành phố Đà Nẵng.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (chỉ dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).

- Thời gian bán HSMT: Từ 14 giờ ngày 21-7-2017 đến trước 14 giờ ngày 31-7-2017 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: 1 Thanh Long, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

- Bảo đảm dự thầu: 24.000.000 đồng (Hai mươi bốn triệu đồng).

- Hình thức bảo đảm dự thầu: Bằng thư bảo lãnh ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc bằng séc.

- Địa điểm nhận HSMT: 1 Thanh Long, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ ngày 31-7-2017.

Hồ sơ mời thầu sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ 15 ngày 31-7-2017 tại số 1 Thanh Long, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.