Mời thầu Xây lắp cống thoát nước ngang đường ADB5
Đăng ngày 27-07-2017 14:38

- Ban QLDA xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu xây lắp công trình, công trình bổ sung cống thoát nước ngang đường ADB5 (đường Hòa Tiến đi Hòa Phong), địa điểm: TP. Đà Nẵng (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).

- Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin, mua một bộ hồ sơ mời thầu tại Ban QLDA xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông – địa chỉ: số 606 đường 2 Tháng 9, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

- Thời gian bán hồ sơ: Từ 7 giờ 30 ngày 28-7-2017 đến 8 giờ 15 ngày 7-8-2017.

- Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ dự thầu: Trước 8 giờ 15 ngày 7-8-2017 tại Văn phòng Ban QLDA xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông.

- Thời gian đóng thầu: Lúc 8 giờ 15 ngày 7-8-2017.

- Thời gian mở thầu: Lúc 8 giờ 30 ngày 7-8-2017.

- Giá bán hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng/bộ (Một triệu đồng/1 bộ).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 75 ngày.

- Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng chẵn).

- Nội dung chính của gói thầu: Xây dựng 2 cống hộp KT (3,0 x 2,5)m tại Km1+667 và Km2+000 tuyến đường ADB5 (đường Hòa Tiến đi Hòa Phong) và thảm hoàn trả 1.126,73m2 mặt đường bằng bê-tông nhựa chặt BTNC19 (theo chủ trương của UBND thành phố tại Công văn số 4394/UBND-SGTVT ngày 13-6-2017).