Mời thầu tư vấn thiết kế thi công hạng mục đường giao thông, thoát nước nội thị quận Cẩm Lệ
Đăng ngày 27-07-2017 14:38

- Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư XD quận Cẩm Lệ.

- Công trình: Đường giao thông nội thị quận Cẩm Lệ .

- Gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công hạng mục: Giao thông, thoát nước.

- Địa điểm xây dựng: Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

- Chủ đầu tư: UBND quận Cẩm Lệ.

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương và ngân sách thành phố.

- Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong cả nước.

- Thời gian và địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: từ 14 giờ ngày 28-7-2017 đến 14 giờ ngày 17-8-2017 tại văn phòng Ban Quản lý dự án ĐTXD quận Cẩm Lệ, số 40 Ông Ích Đường, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

- Thời gian đóng thầu: 14 giờ ngày 17-8-2017.

- Thời gian mở thầu: 14 giờ 30 ngày 17-8-2017.

- Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đ (Một triệu đồng).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.